Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę kinetic control
Funkcjonalna-diagnostyka-wyprostu-i-rotacji-odc-ledzwiowego-Kinetic-Control-1

Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości układu kostno-stawowego. Przynajmniej raz w życiu ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa odczuwa 60–85% populacji. Wielu autorów określa ten problem jako epidemię, a jej występowanie zyskało miano choroby cywilizacyjnej.

Głównym czynnikiem wywołującym zespoły bólowe są mechaniczne przeciążenia, jakim jest poddawany kręgosłup. Przyczyn można doszukiwać się w dynamicznie rozwijającej się cywilizacji, która prowadzi do przekształcania dotychczasowego trybu życia z aktywnego w coraz bardziej pasywny z wieloma udogodnieniami, brakiem ruchu, niewłaściwym odżywianiem, wywołując tym samym szereg niekorzystnych zjawisk, zarówno w sferze zdrowotnej, społecznej, jak i ekonomicznej.

Dane z piśmiennictwa pokazują, że u 90% chorych następuje poprawa w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia dolegliwości, mimo to 75% ma co najmniej jeden nawrót dolegliwości w okresie pierwszych 3 lat, a u 72% po roku od jego wystąpienia ból nadal się utrzymuje. Postępowanie terapeutyczne w dolegliwościach bólowych kręgosłupa wymaga wdrożenia odpowiedniej diagnostyki i oceny, która będzie się opierała na dysfunkcji ruchowej pacjenta. Dzięki podejściu, jakie proponuje koncepcja Kinetic Control®, możliwe jest określenie:

Funkcjonalna-diagnostyka-wyprostu-i-rotacji-odc-ledzwiowego-Kinetic-ControlSFdd-3

ƒpłaszczyzny/kierunku ruchu, który wywołuje symptomy – w tym celu należy zastosować dynamiczne testy na ocenę kontroli nerwowo-mięśniowej konkretnego kierunku ruchu, np. zgięcie, wyprost, rotacja;

odpowiedniej sztywności odruchowej na poziomie jednego segmentu (np.L5-S1), za którą odpowiedzialne są mięśnie głębokie kontrolujące to połączenie – tutaj głównym narzędziem jest palpacja odpowiednich struktur i sprawdzenie aktywacji poszczególnych mięśni odpowiedzialnych za kontrolę translacji (ewentualną niestabilność);

zakresu kontrolowanego ruchu oraz efektywności utrzymywania pozycji statyczno-dynamicznych – na tym poziomie można posłużyć się specyficznymi testami mięśniowymi, które ocenią efektywność pracy mięśni jednostawowych w określonym przedziale. W terapii dysbalansu mięśniowego efektywność pracy tychże mięśni, a przede wszystkim ocena relacji „długości do napięcia” ma istotniejsze znaczenie niż sama jego siła;

ograniczenia ślizgu w stawie i rozciągliwości w tkance – na tym etapie można skorzystać z wielu technik, które oferują różne koncepcje pracy z pacjentem; głównym celem będzie zwiększenie bądź usunięcie restrykcji z tkanki kurczliwej i ewentualne przywrócenie ślizgu w stawie.

Nadrzędnym celem w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jest umożliwienie pacjentowi pełnego powrotu do aktywności zawodowej, życia społecznego oraz zapobieganie kolejnym nawrotom.

W niniejszym artykule zaprezentowano postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące zaburzeń kontroli ruchu wyprostu i rotacji kręgosłupa lędźwiowego.

OBSERWACJA POSTAWY

OCENA STABILIZATORÓW LOKALNYCH

OCENA KONTROLI KIERUNKU/PŁASZCZYZNY RUCHU

OCENA AMPLITUDY ZAKRESU RUCHU

OCENA ELASTYCZNOŚCI MIĘŚNI WIELOSTAWOWYCH
TERAPIA

nauka pozycji neutralnej
taping – kontrola wyprostu
kontrola translacji
kontrola kierunku/płaszczyzny ruchu (wyprost, rotacja)
kontrola zakresu ruchu
elongacja głowy długiej mięśnia czworogłowego

 

Tutaj, znajdziecie Państwo szczegółowy program naszych szkoleń:

Przygotowanie i opracowanie: Michał Hadała, Michał Biały, Wacław Adamczyk

 

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control


5.32 MB
1465 pobrań
Subscribe to download

Kompleksowe spojrzenie na pacjenta – od diagnostyki po programowanie strategii terapii i leczenia w oparciu o najnowsze dowody naukowe. Zrozumienie zależności jak niekontrolowany lub nieprawidłowy ruch wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom

Telefon:+48 535 002 686 e-mail:biuro@fizjo-sport.pl

Login


Login
Załóż konto!
Hasło
Zapomniałeś hasła? (ZAMKNIJ)

Utwórz konto


Login
Email
Hasło
Potwierdź hasło
Chcesz się zalogować? (ZAMKNIJ)

forgot password?


Login lub hasło
(ZAMKNIJ)
Ładowanie