Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
KineticControl-fizjoterapia_Page_1sm

Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne

DLACZEGO OCENA NARZĄDU RUCHU JEST TAK WAŻNA?

KINETIC CONTROL AS A MAIN DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PHYSIOTOOL. WHY IS THE ASSESSMENT OF THE MOVEMENT SO IMPORTANT?

W ostatnim ćwierćwieczu doszło do wyłonienia się koncepcji Kinetic Control, opartej na solidnym rozumowaniu klinicznym, obejmującym diagnozę dysfunkcji motorycznych i tkanek bolesnych, określenie możliwych mechanizmów bólowych oraz analizę czynników kontekstowych. Kinetic Control za pomocą prostych do wykonania testów pozwala zidentyfikować źródło dolegliwości, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego procesu terapii i leczenia pacjenta.

Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne


5.22 MB
432 pobrań
Subscribe to download

Koncepcja Kinetic Control powstawała na przestrzeni ostatnich 25 lat. Integruje ona nowoczesne idee i narzędzia kinezyterapeutyczne, tworząc spójny system, oparty na solidnym fundamencie rozumowania klinicznego (tab. 1) [1]. Problemem, z jakim często można się spotkać, jest brak zaufania ze strony lekarzy co do umiejętności fizjoterapeutów i skuteczności rehabilitacji. Wynika to w dużej mierze z obecnego systemu diagnostycznego, opartego na ocenie zmian strukturalnych widocznych w wynikach badań obrazowych. Badania czynnościowe narządu ruchu wskazują, że takie postępowanie może być mylące, a stwierdzone zmiany strukturalne mogą być bez związku z objawami subiektywnymi zgłaszanymi przez pacjentów.

KineticControl-fizjoterapia_multi-sm2

Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne


5.22 MB
432 pobrań
Subscribe to download
Przygotowanie i opracowanie: MGR KRZYSZTOF KOZIOŁ, DR MICHAŁ HADAŁA, MGR SZYMON GRYCKIEWICZ, MGR WOJCIECH ZARĘBA

Słowa kluczowe: badanie | ocena ruchu | niekontrolowany ruch
Keywords: assessment | screening movement | uncontrolled movement

Kompleksowe spojrzenie na pacjenta – od diagnostyki po programowanie strategii terapii i leczenia w oparciu o najnowsze dowody naukowe. Zrozumienie zależności jak niekontrolowany lub nieprawidłowy ruch wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom

Telefon:+48 535 002 686 e-mail:biuro@fizjo-sport.pl

Login


Login
Załóż konto!
Hasło
Zapomniałeś hasła? (ZAMKNIJ)

Utwórz konto


Login
Email
Hasło
Potwierdź hasło
Chcesz się zalogować? (ZAMKNIJ)

forgot password?


Login lub hasło
(ZAMKNIJ)
Ładowanie