Wyróżnienia

  • Akredytacja szkoleń The Movement Solution przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie
  • Akredytacja szkoleń Kinetic Control / The Movement Solution przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF) 2016
  • Wpis instytucji szkoleniowej FIZJO-SPORT do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.18/00059/2016
  • Nagroda FEMEDE (Federacion Espanola de Medicina del Deporte) za pracę Prevention of sports injuries during competition in an america’s cup yachting-race crew. Effectiveness of a specific program of physiotherapy. Sevilla, Hiszpania 2007
  • Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Traumatologii i Sportu za pracę Prevention of sports injuries during competition in an america’s cup yachting-race crew. Effectiveness of a specific program of physiotherapy, Warszawa, Polska 2007
  • Wyróżnienie za wygłoszenie pracy podczas kongresu Fizjoterapia w Sporcie: „Urazowość i przygotowanie fizyczne zespołu żeglarskiego RPA przygotowującego się do finałów America’s Cup 2007”. Valencia, Hiszpania 2006
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięte wyniki w latach 2003-2004. Warszawa, Polska 2004
  • Nagroda za przeprowadzone badana naukowe w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Temat pracy: Skrzywienia boczne kręgosłupa w szkołach podstawowych”, Wrocław 18 – 19 października 2002 podczas IX Kongresu Rehabilitacji.

Kompleksowe spojrzenie na pacjenta – od diagnostyki po programowanie strategii terapii i leczenia w oparciu o najnowsze dowody naukowe. Zrozumienie zależności jak niekontrolowany lub nieprawidłowy ruch wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom

Telefon:+48 535 002 686 e-mail:biuro@fizjo-sport.pl

Login


Login
Załóż konto!
Hasło
Zapomniałeś hasła? (ZAMKNIJ)

Utwórz konto


Login
Email
Hasło
Potwierdź hasło
Chcesz się zalogować? (ZAMKNIJ)

forgot password?


Login lub hasło
(ZAMKNIJ)
Ładowanie