Bezpłatna Konferencja Kinetic Control w Gdańsku

TEMAT:
Praktyczne zastosowanie koncepcji Kinetic Control
w badaniu narządu ruchu – studium przypadków klinicznych.

TERMIN:
04 grudnia 2014 | 17:30 – 20:30

MIEJSCE:
Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1 | GDAŃSK
Sala wykładowa „C” im prof. Mozołowskiego

PRELEGENCI:
Michał Hadała, Wojciech Zaręba,
Jakub Ławnicki, Mariusz Mróz

Serdecznie zapraszamy
FIZJO-SPORT.PL i ZAKŁAD FIZJOTERAPII GUMED

konferencjaKC-gdansk12.2014-p