KINETIC CONTROL JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Dlaczego ocena narządu ruchu jest tak ważna?

KineticControl-fizjoterapia_pobierz-artykul

POBIERZ 2.87 MB 636

W ostatnim ćwierćwieczu doszło do wyłonienia się koncepcji Kinetic Control, opartej na solidnym rozumowaniu klinicznym, obejmującym diagnozę dysfunkcji motorycznych i tkanek bolesnych, określenie możliwych mechanizmów bólowych oraz analizę czynników kontekstowych. Kinetic Control za pomocą prostych do wykonania testów pozwala zidentyfikować źródło dolegliwości, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego procesu terapii i leczenia pacjenta.

Koncepcja Kinetic Control powstawała na przestrzeni ostatnich 25 lat. Integruje ona nowoczesne idee i narzędzia kinezyterapeutyczne, tworząc spójny system, oparty na solidnym fundamencie rozumowania klinicznego. Problemem, z jakim często można się spotkać, jest brak zaufania ze strony lekarzy co do umiejętności fizjoterapeutów i skuteczności rehabilitacji. Wynika to w dużej mierze z obecnego systemu diagnostycznego, opartego na ocenie zmian strukturalnych widocznych w wynikach badań obrazowych. Badania czynnościowe narządu ruchu wskazują, że takie postępowanie może być mylące, a stwierdzone zmiany strukturalne mogą być bez związku z objawami subiektywnymi zgłaszanymi przez pacjentów.

Przygotowanie i opracowanie: MGR KRZYSZTOF KOZIOŁ, DR MICHAŁ HADAŁA, MGR SZYMON GRYCKIEWICZ, MGR WOJCIECH ZARĘBA

Słowa kluczowe: badanie | ocena ruchu | niekontrolowany ruch
Keywords: assessment | screening movement | uncontrolled movement