200187301

Warsztaty Kinetic Control

TEMAT:
Kręgosłup lędźwiowy | Kinetic Control
TERMIN:
07 września 2015 | Rzeszów
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. Jana Dekerta 217:00 – 18:00 część wykładowa
18:00 – 20:00 część praktyczna

——————————————————————————————————

08 września 2015 | Kraków

Novotel Kraków Centrum
30-105 Kraków, ul.Tadeusza Kościuszki 5
17:00 – 18:00 część wykładowa
18:00 – 20:00 część praktyczna
——————————————————————————————————
09 września 2015 | Katowice (UWAGA! przesunięcie godziny rozpoczęcia)
Novotel Katowice Centrum
40-202 Katowice, al. Roździeńskiego 16
18:00 – 19:00 część wykładowa
19:00 – 21:00 część praktyczna
——————————————————————————————————
10 września 2015 | Wrocław
MKmedica – centrum szkoleniowe
53-656 Wrocław, ul. Rybacka 7
17:00 – 18:00 część wykładowa
18:00 – 20:00 część praktyczna

——————————————————————————————————

11 września 2015 | Częstochowa
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
17:00 – 18:00 część wykładowa
18:00 – 20:00 część praktyczna
——————————————————————————————————
12 września 2015 | Warszawa (UWAGA! lista rezerwowa)
Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji
02-776 Warszawa, ul. Nugat 3
15:00 – 17:00 część praktyczna (I grupa)
17:00 – 18:00 część wykładowa
18:00 – 20:00 część praktyczna (II grupa)
Podział na grupy będzie rozesłany do zarejestrowanych osób na adresy e-mail podane w rejestracji***************************************************************************************

Część Wykładowa – BEZPŁATNA – wymagana rejestracja (dla wszystkich zainteresowanych)

Część warsztatowa – PŁATNA – wymagana rejestracja

***************************************************************************************

INSTRUKTOR:
dr Michał Hadała
Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor Kinetic Control

Jesteś fizjoterapeutą, rehabilitantem sportowym, czy lekarzem przyjdź i zrozum w jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom (dysfunkcje, ból, deficyty ruchu). Kinetic Control w pracy z pacjentem wykorzystuje szereg testów funkcjonalnych, które dzięki fachowej analizie pozwalają zlokalizować w organizmie „słabe punkty” oraz zaplanować skuteczną strategię terapii.

Kinetic Control to medycyna oparta na faktach – precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych (skuteczność, efektywność, bezpieczeństwo) będących wynikiem wiarygodnych badań eksperymentalnych i obserwacyjnych. Koncepcja ta umożliwia korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych w praktyce.