3668_ESSR_mailingUdział w Sympozjum  potwierdzili wybitni specjaliści zarówno z Polski, jak i z zagranicy, m.in.: Apostolos Karantanas (GR), Josef Kramer (AT), Jans Lennart  (B), Claudia SchüllerWeidekamm (AT), Maryam Shahabpour (B), James Teh (UK), Hilary  Umans  (US), Zbigniew  Czyrny (PL), Berta Kowalska (PL), Wojciech Krzyżanowski (PL), Karolina  Kukawska-Sysio (PL), Ludomira Rzepecka-Weis (PL),

Patrycja Smorawińska (PL), Jarosław Skupiński (PL), Iwona Sudoł-Szopińska (PL), Jerzy  Walecki (PL).

 

Wybrane tematy wykładów:

• US and MR imaging of muscle injuries

• Calf and Achilles tendon sports injuries (US and MRI)

• MRI of hip pathologies (excluding femoro-acetabular impingement)

• X-Ray and MRI diagnosis of overloading  (stress) syndromes

• X-Ray and MRI of femoroacetabular impingement and sports injuries of the groin

• MRI of posterolateral and medial corners knee injuries

• Modern wrist imaging in sport

• MRI evaluation  of adhesive   of adhesive  capsulitis – key points and perspectives

• Postoperative MRI of the knee

• MRI diagnosis of ankle impingement syndromes

• MR imaging of the forefoot, including pericapsular  fibrosis vs. Morton  neuroma,  and plantar plate

injury

 

Organizatorami Sympozjum są: Zakład Radiologii Instytutu Reumatologii im. Prof. Eleonory Reicher w Warszawie oraz Sekcja Medycyny Sportowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Sympozjum to będzie jednocześnie spotkaniem dwóch komitetów naukowych Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej (ESSR): Sports and Arthritis.
Planowane przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR), Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), European Society of Skeletal Radiology (ESSR), a takżeJournal of Ultrasonography i Polish Journal of Radiology