opinie-szkolenia-fb1-fizjo-sport-grazyna-hagel

Szkolenie Kinetic Control wprowadza szerokie spojrzenie na kinetykę ruchu i zależnościami pomiędzy strukturą a funkcją. Prowadzący profesjonalnie z dużym zaangażowaniem przekazują wiedzę praktyczną w połączeniu z teorią.

 

dr Grażyna Hagel | Fizjoterapeutka

#kc #fizjoterapia #reedukacja #ruch #zadbajOjakośćRuchu #fizjoterapeuta #opinieFIZJO #fizjoKursy #szkolenia #KineticControl #TMS