Program

Harmonogram

DZIEŃ I

 • 10.00 – 11.00: Rejestracja uczestników
 • 11.00 – 11.15: Przywitanie uczestników – rektor JM dr Krzysztof Nowakowski
 • 11.15 – 11.45: WYKŁAD 1 prof. Zbigniew Śliwiński, b. konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii: „Rola fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów neurologicznych”
 • 11.45 – 12.15: WYKŁAD 2 dr Maciej Jaruga, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii
 • 12.15 – 12.45: WYKŁAD 3 dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej w Województwie  Wielkopolskim „Zaburzenia wyższych czynności ruchowych a funkcja ręki- interakcje i możliwości w terapii u chorych po udarze mózgu”
 • 12.45 – 13.15: PANEL DYSKUSYJNY „Współczesne wyzwania fizjoterapii”
 • 13.15 – 13.45: Przerwa kawowa
 • 13.45 – 15.15: PANEL EKSPERCKI (NFZ, minister zdrowia, profesorzy, partnerzy)
 • 15.15 – 16.15: Obiad
 • 16.15 – 18.15: WARSZTATY
 • 18.30 – 19.30: Kolacja
 • 20.00 – 21.00: PROGRAM ARTYSTYCZNY

DZIEŃ II

 • 9.00 – 9.30: WYKŁAD 1 Wojciech Zaręba, „Analiza dysfunkcji niekontrolowanego wyprostu w odcinku lędźwiowym – objawy, przyczyny, czy skutki innych dysfunkcji? – Kinetic Control”
 • 9.30 – 10.00: WYKŁAD 2 Szymon Gryckiewicz, „Stabilizacja lokalna w oparciu o trening mięśnia poprzecznego brzucha, wielodzielnego  i lędźwiowego większego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego. Priorytety według koncepcji  Kinetic Control w relacji z ewidencją naukową”
 • 10.00 – 10.30: WYKŁAD 3 dr Mariola Rybka, „Opieka długoterminowa – formy realizacji świadczeń wobec pacjenta przewlekle chorego”
 • 10.30 – 11.00: WYKŁAD 4 Przedstawiciel ROPS w Poznaniu (finansowanie sprzętu p/odleżynowego, wspomaganie rodziny w zakresie osób obłożnie chorych)
 • 11.00 – 11.30: Przerwa kawowo-kanapkowa
 • 11.30 – 13.30: WARSZTATY

Harmonogram konferencji może ulec zmianie