Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control

artykul-rehabilitacja