POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY:

PODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKI

ORGANIZUJĄ:

X JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Współczesne kierunki fizjoterapii”

 

3 – 5 październik 2014 | Polańczyk Zdrój

Zapraszamy serdecznie na warsztaty Kinetic Control w Polańczyk Zdrój

fizjo-sport logo

Dzień II (sobota) 4 października 2014 r.

13,00 – 13,10 T. Góra, M. Hadała: Analiza ryzyka dysfunkcji, urazu narządu ruchu na przykładzie maratończyka w oparciu o koncepcję Kinetic Control. Strzyżów, Rzeszów

Dzień III niedziela 5 października 2014 r.

9,00 – 11,00 Warsztat VI

T. Gniewek, T. Góra: Kinetic Control – kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy

Pogram szczegółowy X Jubileuszowych Dni Fizjoterapii

 

Dzień I (piątek) 3 października 2014 r.

17,00 – 18,00 Rejestracja uczestników

 

18,00 – 19,00 WARSZTAT I

T. Narkiewicz: Praktyczne zastosowanie krioterapii miejscowej z użyciem azotu. Warszawa

 

18,00 – 19,00 Warsztat II

I. Hałas, A., Kowalczyk-Odeyale: Terapia tkanek miękkich i Kinesiology Taping w ciąży. Zastosowanie terapii w bólach kręgosłupa i problemach z nawałami mlecznymi. Lublin

 

Dzień II (sobota) 4 października 2014 r.

8,00 – 9,00 Rejestracja uczestników

9,00 – 9,15 Otwarcie X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii

9,15 – 9,25 S. Jandziś, T. Pop, I. Hałas: X Edycji Jesiennych Dni Fizjoterapii . Rzeszów, Lublin

 

Sesja I Fizjoterapia w geriatrii

Moderatorzy: prof. Andrzej Kwolek, dr Marek Kiljański, dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

9,25 – 9,35  A. Kwolek: Ageing – czy i jak możemy wpływać na ten fenomen biologiczny. Rzeszów

9,35 – 9,45 A. Ćwirlej-Sozańska, A. Wilmowska-Pietruszyńska, A. Wiśniowska, A. Guzik, M. Drużbicki: Ocena sprawności funkcjonalnej, równowagi oraz ryzyka złamania u osób po 50 roku życia. Rzeszów

9,45 – 9,55 I. Zbrońska: Aktywność ruchowa osób starszych po 60 roku życia w Krakowie. Kraków

9,55 – 10,05 A. Karcz: Ryzyko upadków a jakość życia u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie. Rzeszów

10,05 – 10,15 M. Biskup, A. Opuchlik, A. Włoch, J. Czesak, H. Król, M. Żak: Aktywność
i sprawność fizyczna kobiet po 60. roku życia leczonych z powodu raka piersi.
Kielce. Kraków

10,15 – 10,25 W. Miszewski, A. Miszewska: Nowoczesne metody fizjoterapii – Zastosowanie terapii czaszkowo – krzyżowej w geriatrii. Bydgoszcz

10,25 – 10,35 dyskusja

Sesja II Fizjoterapia w onkologii

Moderatorzy: prof. B. Karczmarek-Borowska, dr hab. Teresa Pop, dr Hanna Tchórzewska

10,35 – 10,45  B. Karczmarek-Borowska: Aktywność fizyczna chorych leczonych z powodu choroby nowotworowej. Rzeszów

10,45 – 10,55  A. Lipińska, A. Karnia, M. Lipińska-Stańczak , A. Włoch, A. Opuchlik: Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka raka szyjki macicy a zachowania prozdrowotne kobiet  z terenu województwa świętokrzyskiego. Kielce

10,55 – 11,05 A. Opuchlik, M. Biskup, M. Solakiewicz, E. Kamińska-Gwóźdź:  Porównanie oddziaływania aplikacji Kinesiology Taping z zastosowaniem wyrobów uciskowych kończyn górnych w II fazie leczenia obrzęku limfatycznego u pacjentek po mastektomii. Kielce, Kraków

11,05 – 11,15 H. Tchórzewska: Rehabilitacja chorych po operacjach oszczędzających kończynę
w leczeniu nowotworów złośliwych obręczy barkowej.
Warszawa

11,15 – 11,25 A. Włoch, J. Fabiś, A. Opuchlik , M. Biskup, E. Kamińska – Gwóźdź, T. Ridan,  A. Lipińska:Retrospektywna ocena funkcji barku u pacjentek po mastektomii. Kielce. Kraków

11,25 – 11,35   Technomex: Egzoszkielet. Gliwice

11,35 – 11,45 dyskusja

11,45 – 12,00 przerwa kawowa

 

Sesja III Fizjoterapia – tematy wolne

Moderatorzy: prof. Zbigniew Śliwiński, dr Michał Latalski, dr Mariusz Drużbicki

12,00 – 12,10 Z. Śliwiński, W. Kufel, B. Michalak, D.  Śliwińska, G. Śliwiński, B. Halat: Analiza postawy ciała u dzieci ze skoliozą w obrazie Diers po aplikacjach Kinesiology Tapingu. Zgorzelec, Kielce, Drezno

12,10 – 12,20 M. Latalski, M. Fatyga, A. Danielewicz-Bromberek: Skoliozy egzotyczne –  taktyka postępowania. Lublin

12,20 – 12,30, A. Małko: Artodeza stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego – postępowanie rehabilitacyjne. Warszawa

12,30 – 12,40 S. Krzywoń, R. Słoniak, T. Tittinger: Funkcjonalna mobilizacja i stabilizacja dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. Třinec –  Republika Czeska, Rzeszów

12,40 – 12,50 Michał Grzesiuk, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Bryłka, Katarzyna Bażant, Anna Skulimowska: Postępowanie fizjoterapeutyczne w korekcjach złożonych deformacji przodostopia za pomocą osteotomii Scarf i osteotomii Weil. Warszawa

12,50 – 13,00 A. Miszewska, W. Miszewski: Profilaktyka i korekcja wad postawy w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Bydgoszcz

13,00 – 13,10 T. Góra, M. Hadała: Analiza ryzyka dysfunkcji, urazu narządu ruchu na przykładzie maratończyka w oparciu o koncepcję Kinetic Control. Strzyżów, Rzeszów

13.10 – 13.25 A. Potapska-Skwara: Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci – aktualne wyzwania diagnostyczne w pracy psychologa
w Ośrodku dla Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi.
Puławy

13,25 – 13,35 M. Woszczak, M. Kiljański. K. Syrewicz. M. Kotkowski: Ocena stanu wysklepienia stóp u dzieci ze środowisk wiejskich jako próba przesiewowa przy ustaleniu wskazań do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Łódź, Pabianice, Kielce, Kraków

13,35 – 13,45 M. Rdzanek: Postępowanie fizjoterapeutyczne po leczeniu operacyjnym neuropatii nerwu piszczelowego. Warszawa

13,45 – 13,55 E. Puszczałowska-Lizis, P. Bujas, J. Omorczyk: Analiza wpływu informacji wizualnej na skuteczność reakcji posturalnych kobiet w ósmej i dziewiątej dekadzie życia. Rzeszów, Kraków

13,55  – 14,05

14,05 – przerwa obiadowa

Sesja III Kierunki rozwoju fizykoterapii

Moderatorzy: prof. Krystyna Górniak, dr Jolanta Zwolińska, dr Grażyna Kuźmicka-Brzuszkiewicz

15,30 – 15,35  B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska: Współczesne tendencje w leczeniu fizykoterapeutycznym z zastosowaniem fali mechanicznej. Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Prószków

15,35 – 15,45 B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska: Laseroterapia
w leczeniu zachowawczym – doświadczenia własne.
Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Prószków

15,45 – 15,55 B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska:  Przeciwbólowe działanie zabiegów fizykoterapeutycznych – mechanizmy fizjologiczne i poglądy. Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Prószków

15,55 – 16,05  J. Zwolińska, M. Gąsior: Światło VIP; czy to na pewno działa. Rzeszów

16,05 – 16,15 dyskusja

19,00 bankiet

 

Dzień III niedziela 5 października 2014 r.

9,00 – 10,00 Warsztat III

  1. M. Wiecheć: Diagnostyka systemem DIERS – bezinwazyjne badanie postawy

 

9,00 – 11,00 Warsztat VI

T. Gniewek, T. Góra: Kinetic Control – kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy

 

10,00 – 11,00 Warsztat V

S. Krzywoń, E. Matłosz Rozciąganie zginaczy stawu biodrowego w oparciu o koncepcję stabilizacji spiralnej

 

10,00 – 11,00 Warsztat VI

P. Chrościcki, M. Mendykowski: Praktyczne zastosowanie głębokiej stymulacji polem magnetycznym

10,00 – 11,00 Warsztat VI

Technomex Egzoszkielet

 

Zakończenie X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii

 

 

Patronat honorowy

Wojewoda Podkarpacki

Patronat naukowy

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

AWF  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej