Spełnij swoje zawodowe marzenia!

Chcesz rozwijać swoje umiejętności pod nadzorem ekspertów FIZJO-SPORT, ale twój budżet jest ograniczony? U nas możesz liczyć na pomoc w uzyskaniu dofinansowania na dowolne szkolenie modułowe (kolejność realizacji szkoleń dowolna) lub całą ścieżkę kształcenia. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami rządowymi i unijnymi otwieramy przed tobą możliwość osiągnięcia swoich celów edukacyjnych. Sprawdź dostępne opcje dofinansowania na szkolenia już teraz!

Wybierz rodzaj dofinansowania:

 Szkolenia finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – dla osób pracujących w firmie zatrudniającej co najmniej 1 os. na umowę o pracę;

 Szkolenia finansowane z Bazy Usług Rozwojowych– dla osób pracujących w firmie zatrudniającej co najmniej 1 os. na umowę o pracę;

 Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy – dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;

Szkolenia finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Doskonałym wyborem dla pracowników przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jedną osobę na umowę o pracę jest skorzystanie z możliwości dofinansowania oferowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (Powiatowe Urzędy Pracy).

Wielkość dofinansowania zależy od rozmiaru firmy ubiegającej się o wsparcie finansowe. Dla mikroprzedsiębiorstw wsparcie może sięgać nawet 100%, podczas gdy dla pozostałych firm wynosi ono zazwyczaj 80%.

Terminy składania wniosków różnią się w zależności od lokalizacji urzędu pracy w powiecie. Dlatego najlepiej jest skontaktować się z odpowiednią instytucją, która przyznaje dofinansowanie dla przedsiębiorstw w danym regionie.

Więcej informacji >

Szkolenia finansowane z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest bezpłatną platformą ofert usług rozwojowych zarządzaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pełny dostęp do BUR na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Wsparcie finansowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a także właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich firm (zatrudniających do 250 pracowników).

Uwaga! Fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą mogą również skorzystać z tego rodzaju dofinansowania, istnieje także możliwość uzyskania wsparcia dla pracowników zatrudnionych na różnych typach umów (umowa zlecenie lub umowa o pracę), zależnie od wymogów danego województwa.

Więcej informacji >

Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub aktywnie poszukującą zatrudnienia, istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy.

Dodatkowo, podczas składania wniosku w Urzędzie Pracy, będziesz musiał dołączyć pisemne zobowiązanie od przyszłego pracodawcy, który potwierdzi gotowość do zatrudnienia Ciebie po ukończeniu kursu lub szkolenia. PUP zobowiązany jest do rozpatrzenia Twojego wniosku w ciągu 30 dni.

Wysokość dofinansowania zależy od różnych czynników, takich jak region, wiek osoby ubiegającej się o wsparcie oraz czas bycia osobą bezrobotną. Aby uzyskać aktualne informacje na ten temat, warto skonsultować się z pracownikami konkretnego urzędu pracy.

Więcej informacji >