fbpx

MSI: Kręgosłup lędźwiowy, biodro, kręgosłup szyjny, bark | Shirley Sahrmann – Rzeszów

/, MSI - Movement System Impairments, Rzeszów, Szkolenia fizjoterapia/MSI: Kręgosłup lędźwiowy, biodro, kręgosłup szyjny, bark | Shirley Sahrmann – Rzeszów
Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.
Rzeszów

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię / Name (wymagane)

  Nazwisko / Surname (wymagane)

  Telefon / Mobile Phone (wymagane)

  Adres email / E-mail (wymagane)

  Data urodzenia / D.O.B. (wymagane)

  Miejsce urodzenia / Place D.O.B. (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy / Title (wymagane)

  Adres / Address (wymagane)

  Osoba/firma polecająca

  Nazwa firmy / Company Name

  Ulica / street

  Numer domu/lokalu / Number

  Kod pocztowy / post code

  Miasto / City, Coutnry

  NIP / VAT Number

  Kurs ten dostarcza wiele informacji dydaktycznych oraz praktycznych opartych na doświadczeniu klinicznym (ponad 50 lat pracy w zawodzie prof. Sahrmann) w zakresie diagnozowania i zarządzania zespołami zaburzeń ruchowych (MSI) kręgosłupa lędźwiowego – biodra, barku – kręgosłupa szyjnego. Informacje dydaktyczne obejmują przegląd koncepcji i zasad według MSI (Movement System Impairments). Koncepcja obejmuje model kinezjologiczny, względną elastyczność, względną sztywność oraz etapy motorycznego nabywania niezbędnych umiejętności dla dobrego funkcjonowania.

  Model MSI proponuje, że mikro-niestabilność w znaczny sposób przyczynia się do powstawania mikro urazu, który staje się przyczyną symptomów w układzie ruchu. MSI ukazuje jak ważną rolę odgrywa ruch w tworzeniu dolegliwości bólowych systemu kostno-mięśniowo-szkieletowego. Przedstawione zostaną zespoły, które koncentrują się na ruchach powodujących ból i czynnikach przyczyniających się do niego (połączenie typowych patologii narządu ruchu, symptomów i układu ruchu). Zostanie przedstawione badanie wykorzystywane przy diagnozie w celu opracowania właściwego programu leczenia. Uczestnicy będą ćwiczyć poszczególne testy związane z badaniem systemu ruchu, a także przeprowadzą pełne badanie i opracują program leczenia w oparciu o identyfikację zespołów bólowych.

  This course will provide didactic information and laboratory experience in the diagnoses and management of Movement System Impairment (MSI) syndromes of the lumbar spine – hip and shoulder-cervical spine.  Didactic information includes a review of the concept and principles of MSI.  Those concepts include the kinesiologic model, relative flexibility, relative stiffness, and motor learning and how they contribute to the development of the path of least resistance for movement.  The model proposes that microinstability in the underlying cause of microtrauma that becomes microtrauma.  The role of movement in creating musculoskeletal pain conditions.  Syndromes that focus on the pain producing movement and the contributing factors will be described.  The examination used to make the diagnosis and developing the treatment program will be demonstrated.  Participants will practice the tests of the examination as well as perform a complete examination and develop a treatment program based on identifying the syndrome.

  Dzień 1

  Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.1

     9:00 – 10:30 Wprowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy Concepts and Principles of MSI syndromes
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 – 12:00 Syndrom MSI kręgosłup lędźwiowy – nieprawidłowy ruch MSI lumbar syndromes
  12:00 – 12:30 Badanie MSI – testy w pozycji stojącej MSI exam – Standing tests
  12:30 –   13:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 –  14:15 Uczestnicy ćwiczą testy w pozycji stojącej Participants practice Standing tests
  14:15 – 15:00 Badanie MSI – testy w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem MSI exam – Supine and sidelying tests; Demonstration and practice
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 – 16:00 Badanie MSI – testy w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym MSI exam – Prone and quadruped tests; Demonstration and practice
  16:00 – 17:00 Badanie MSItestowanie w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej MSI exam – Sitting and gait tests

  Dzień 2

  Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.2

  9:00 – 10:00 Przedstawienie kompleksowego testowania MSI MSI exam – demonstration, participants determine diagnosis and develop treatment program
  10:00 – 10:30 Badanie MSI – praca w małych grupach – ból kręgosłupa lędźwiowego (historia i testy w pozycji stojącej) MSI exam – work in small groups with subject with low back pain – history & standing tests
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 – 12:00 Kompleksowe testowanie w małych grupach MSI exam – small groups complete exam, develop diagnosis and treatment program
  12:00 – 12:30 Raport wyników badania Report on results of exam
  12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 – 14:00 Badanie MSI stawu biodrowego jako przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego oraz biodra Exam of hip as contributing to low back and hip pain
  14:00 –  15:00 Przedstawienie specjalnych testów na staw biodrowy oraz ich praktyczne zastosowanie Demonstration of hip special tests and practice of tests
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 –  16:30 Badanie MSI MSI exam of subject with LBP noting contributing factors from hip, make diagnosis and develop treatment program
  16:30 – 17:00 Podsumowanie wyników, dyskusja Review of findings and discussion

  Dzień 3

  Kręgosłup szyjny, bark cz. 1

  9:00 – 10:30 Syndrom MSI barku MSI syndromes of the scapula
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 –  11:30 Badanie MSI – testy w staniu MSI exam – standing tests
  11:30 – 12:30 Badanie MSI – ćwiczenie testów w staniu MSI exam – practice standing tests
  12:30 – 1:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 – 14:15 Syndrom MSI kości ramiennej MSI syndromes of the humerus
  14:15 – 15:00 Badanie MSI – testy w leżeniu na plecach; Demonstracja i praktyka MSI exam – supine tests; Demonstration and practice
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 – 16:00 Badanie MSI – demonstracja i praktyka MSI exam – prone and quadruped: Demonstration and practice
  16:00 – 17:00 Badanie MSI – demonstracja kompletnego badania; kursanci rozwijają diagnostykę i program leczenia MSI exam – demonstration of complete exam; participants develop diagnosis and treatment program

  Dzień 4

  Kręgosłup szyjny, bark cz. 2

  09:00 – 10:30 Badanie MSI – praca w małych grupach – ból barku MSI exam – work in small groups with subject with shoulder pain
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 – 12:00 MSI syndromy kręgosłupa szyjnego MSI syndromes of the cervical spine
  12:00 – 12:30 Badanie MSI kręgosłupa szyjnego – demonstracja MSI exam of cervical spine – Demonstration
  12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 – 14:30 Badanie MSI – ćwiczenia testów na kręgosłup szyjny MSI exam – practice cervical tests
  14:30 – 15:00 Badanie MSI pacjenta z bólem szyji oraz barku – praca w małych grupach- testowanie MSI exam of patient with cervical or shoulder pain – work in small groups – standing tests
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 – 16:30 Badanie MSI – praca w małych grupach z kompletnym badaniem – ból barku lub kręgosłupa szyjnego, rozwinięcie planu diagnozy i leczenia MSI exam – work in small groups complete exam of subject with shoulder or cervical pain, develop diagnosis and treatment plan
  16:30 – 17:00 Podsumowanie wyników, dyskusja review results and discussion.
  Po zakończeniu tego kursu uczestnik będzie mógł:

  • Omówić komponenty dysfunkcji oraz jaki wpływ ma powtarzający się ruch i przybierane postawy na zaburzenia w systemie (Movement System Impairment)
  • Opisać zespół zaburzeń systemu ruchu dla kręgosłupa lędźwiowego, biodra, barku i kręgosłupa szyjnego
  • Przeprowadzić badanie dla zespołu kręgosłupa lędźwiowego, biodra, barku i kręgosłupa szyjnego
  • Na podstawie wyników badań, opracować diagnostykę i plan leczenia u pacjentów z wyżej wymienionymi zespołami bólowymi

  Upon completion of this course the participant will be able to:

  • Discuss the concepts and principles of movement system impairments
  • Describe the kinesiopathologic model
  • Describe the MSI syndromes of the lumbar spine
  • Describe the MSI syndromes of the scapula and humerus
  • Descirbe the MSI syndromes of the cervical spine
  • Perform the tests of the MSI exam for the lumbar spine, the scapula, the humerus, and the cervical spine
  • Make a diagnosis of MSI syndromes of the lumbar spine, scapula, humerus, and cervical spine
  • Perform a complete exam of the lumbar spine, scapula, humerus, and cervical spine
  • Develop a treatment program based upon the results of the exam and identification of the syndrome of the lumbar spine, scapula, humerus, and cervical spine.
  • 09-12.09.2021 | Rzeszów
  • 4 dni / 28 godzin wykładowych
  • Hotel Grein | ul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów
  Zarejestruj się
   

  1990 zł – oferta promocyjna dla zgłoszeń tylko do 31.03.2021 
  890zł – zaliczka + 1100zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

  2500 zł – oferta regularna
  890zł – zaliczka + 1610zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

  •  j. angielski -> tłumaczenie na j. polski – Marek Barna

  Shirley Sahrmann

  B.Phty. MCSP MAPA

  Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego kręgosłupa i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach.

  Szkolenia skierowane są do:

  1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

  OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

  Kurs otwiera przed uczestnikami nowe możliwości terapii, obala mity krążące w świecie fizjoterapii i rehabilitacji dotyczące terapii odcinka lędźwiowego i wskazuje drogę do wyleczenia pacjenta poprzez świetną diagnostykę i samodzielną, czynną pracę, co w dzisiejszych czasach jest stosunkowo rzadkie. Dostarcza wiedzy dzięki której terapeuta jest w stanie ocenić pacjenta w funkcji i na podstawie wyników dojść do przyczyny dysfunkcji i efektywnie ją leczyć.
  MIROSŁAWA WOLICKA, FIZJOTERAPEUTKA | POLSKA
  Zarówno koncepcja Kinetic Control jak i Performance Stability są doskonałymi narzędziami diagnostyczno-terapeutycznymi dysfunkcji narządu ruchu. Polecam ją w szczególności specjalistom zajmującym się fizjoterapią w ortopedii i traumatologii sportowej. Metody te pozwalają na kompleksową ocenę kontroli motorycznej oraz balansu mięśniowego w wysokich i niskich progach. Wprowadzenie indywidualnego programu usprawniania opartego na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych pozwala na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności ruchowej.
  PAWEŁ MOLSKI, FIZJOTERAPEUTA | BYDGOSZCZ, POLSKA
  Bardzo ciekawy kurs rozwijające przede wszystkim diagnozowanie pacjentów, ocenę dysfunkcji, dający wiele możliwości terapeutycznych. Bardzo duża wiedza, oraz ciekawy sposób przekazywania informacji przez wykładowcę. Mogę o kursie wypowiedzieć się w samych superlatywach. Polecam młodszym jak i starszym fizjoterapeutom.
  PIOTR PAPROCKI, FIZJOTERAPEUTA | POLSKA
  Kurs dostarczył bardzo dużo informacji na temat jak postępować z pacjentem, jak go diagnozować i co zastosować do danego problemu. Najbardziej w tym pomogli pacjenci, którzy uczestniczyli w kursie w ramach terapii i dzięki temu najlepiej można było zrozumieć kiedy dane testy zastosować.
  MONIKA KITA-CICH, FIZJOTERAPEUTKA | DĘBICA, POLSKA
  Kolejna część, która w połączeniu z innymi modułami łączyć się w całość i pozwala bardzo dokładnie przeanalizować całą kończynę dolną wraz z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym. Przedstawione zagadnienia pogłębiają wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Kurs razem z całą koncepcją godny polecenia.
  ELŻBIETA GROCHOWICZ, FIZJOTERAPEUTKA | ŁAŃCUT, POLSKA
  Kurs bardzo przydatny. Zostało przedstawionych wiele ciekawych informacji dotyczących kończyny dolnej. Zdobytą wiedzą na pewno wykorzystam w swojej pracy z pacjentami.
  ALICJA KĘDZIORA, FIZJOTERAPEUTKA | GŁOGÓW, POLSKA

  Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej

  Proces rejestracji - szkolenia FIZJO-SPORT

  rejestracja-proces-fizjo-sport

  Szczegóły

  Start:
  09.09.2021
  Koniec:
  12.09.2021
  Koszt:
  2500zł
  Wydarzenie kategorie:
  , , ,
  Wydarzenie Tagi:
  , , ,

  Miejsce

  Rzeszów – Grein Hotel
  Rejtana 1
  Rzeszów, podkarpackie 35-326 Polska
  Telefon:
  535002686

  Organizator

  Grzegorz Kuzdro
  Telefon:
  535002686
  Email:
  gkuzdro@fizjo-sport.pl

  Inny

  Instruktor
  prof. Shirley Sahrmann, dr Michał Hadała
  Miasto
  Rzeszów (4dni)
  Daty
  09-12.09.2021
  Ładowanie