fbpx

Kinetic Control: Kręgosłup lęźwiowy, biodro – Katowice

/, Kinetic Control, main, Szkolenia fizjoterapia/Kinetic Control: Kręgosłup lęźwiowy, biodro – Katowice
Ładowanie Wydarzenia
Rzeszów
Katowice

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  Miejsce urodzenia (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Osoba/firma polecająca/KOD

  Nazwa firmy

  Ulica

  Numer domu/lokalu

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Grandfather, Grandson And Father With Football In Garden Metoda Kinetic Control jest mocno związana z fizjoterapią funkcjonalną, neurologią, ortopedią i rozwojem ruchowym. Trening i terapia nastawione są na rozwój prawidłowych schematów ruchowych zarówno u dziecka, młodego pacjenta jak i u osoby dorosłej czy sportowca. Terapeuta w analizie funkcjonalnej porównuje zdolności kognitywne pacjenta z zaburzeniami strukturalnymi i możliwościami funkcjonalnymi. Analiza i ocena dają fizjoterapeucie nowe perspektywy i możliwości optymalizacji funkcji, która została zaburzona na poziomie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Praca według Kinetic Control pozwoli rozszerzyć twój warsztat terapeutyczny jak i dalszej progresji z pacjentem. Poznasz jak rozpoznać błędy ruchowe związane z zaburzeniem struktury, funkcji, uwarunkowaniami antropometrycznymi, biomechanicznymi jak również środowiskowymi. Zrozumiesz jak należy interpretować i w miarę potrzeby klinicznej modyfikować funkcję twojego pacjenta. Proces diagnostyki i oceny ruchu jest szczegółowo omawiany w oparciu o aktualne badania, dowody naukowe i kliniczną literaturę. Pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym i stawem biodrowym istnieje ścisła zależność podczas czynności dnia codziennego. W związku z tym niezbędna jest ocena i interpretacja tych obszarów zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i strukturalnym.

  Podczas tego modułu zostanie szczegółowo omówiona ocena oraz interpretacja zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i obręczy biodrowej. Zostanie przedstawiony szereg strategii reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego pod kątem neurofizjologii jak i biomechaniki.

  kinetic-control-do-celu

  Ruchy w obrębie odcinka lędźwiowego i bioder są zarówno anatomicznie, jak i biomechaniczne powiązane z wieloma mięśniami odpowiadającymi za wykonanie konkretnego ruchu. Zatem niezbędna jest odpowiednia współpraca i równowaga w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Uczestnikom szkolenia zostanie przedstawiony zaproponowany przez Comerforda funkcjonalny podział mięśniowy na stabilizatory lokalne, globalne oraz mobilizatory. Każdy z tych układów mięśniowych charakteryzuje się odmienną fizjologią, biomechaniką, nauero- i patofizjologią co wiążę się z koniecznością oceniania poszczególnych mięśni ze szczególnych uwzględnieniem różnych parametrów.

  Podczas tego modułu ocenie zostaną poddane wzorce aktywacji synergistycznych mięśni oraz interpretacja zaburzeń rekrutacji w relacji do bólu i zaburzeń funkcji. Zostanie przedstawiony szereg testów oceniających wydolność mięśni odpowiedzialnych za kontrolę zakresu ruchu (ROM). Jeden z warsztatów zostanie poświęcony na przedstawienie powiązań między zaburzeniami motorycznymi a wydolnością mięśniową.

  1. Pojęcie ruchu i kontroli motorycznej.
  2. Omówienie funkcjonalnej klasyfikacji mięśniowej z podziałem na:
   • stabilizatory lokalne,
   • stabilizatory globalne,
   • mobilizatory globalne. 
  3. Trening neutralnej pozycji w stawie (antropometria oraz zmiany strukturalne) – indywidualizacja.
  4. Zasada miejsca i kierunku niekontrolowanego ruchu (NR).
  5. Diagnostyka występujących mechanizmów bólowych.
  6. Zasady testowania kontroli ruchu i stawianie klinicznej diagnozy dotyczącej NR (klasyfikacja zespołów).
  7. Kontrola kierunku ruchu w odcinku lędźwiowym:
   • zgięcie: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” zgięciowej,
   • wyprost: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” wyprostnej,
   • rotacja/ruchy niesymetryczne: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” kierunku rotacji i zgięcia bocznego.
  8. Kontrola kierunku ruchu w stawie biodrowym: zgięcie, wyprost, rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, przywiedzenie, odwiedzenie.
  9. Przedstawienie typowych dysfunkcji odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego.
  10. Zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności.
  11. Kognitywny trening reedukacji kontroli ruchu – strategie i zastosowanie.
  12. Dobór form reedukacji ruchu dla pacjentów/klientów – cele i priorytety.
  13. Wykorzystywanie technik tejpowania ENDURA TAPE w celu wsparcia NR i poprawy reedukacji wzorca ruchowego.
  1. Przegląd anatomii i funkcji mięśni odcinka lędźwiowego i biodra.
  2. Omówienie funkcjonalnej roli mięśni oraz wpływu bólu na zaburzenie jego funkcji.
  3. Wpływ ośrodkowego układu nerwowego na dysbalans mięśniowy .
  4. Obserwacja, testowanie i ocena mięśni jednostawowych odcinka lędźwiowego i biodra pod kątem:
   • pracy koncentrycznej (mobilność),
   • pracy ekscentrycznej (kontrola rotacji),
   • niskiej, stałej aktywacji progu napięcia mięśni (postawa),
   • progresji obciążenia w terapii i ćwiczeniach (funkcja).
  5. Kontrola nierównowagi mięśniowej – elastyczność.
  6. Techniki manualne wyhamowujące nadaktywną pobudliwość w globalnym systemie mięśni.
  7. Przedstawienie, aplikacja i rozwinięcie RAH (restabilizacji aktywnie hamującej).
  8. Znaczenie i użycie technik na punktach spustowych dot. powięzi mięśniowych i neuromobilizacji.
  9. Ocena długości i dominacji mięśni wielostawowych (obserwacja, test i ocena).
  10. Strategie postępowania terapeutycznego.

  Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

  • Wyjaśnić zagadnienia związane z kontrolą motoryczną i niekontrolowanym ruchem (NR).
  • Ocenić pacjenta w sposób statyczny i dynamiczny / strukturalny i funkcjonalny.
  • Powiązać antropometrię oraz zmiany fizjologiczne z funkcją pacjenta.
  • Zbadać i sklasyfikować specyficzne wzorce ruchowe dla odcinka lędźwiowego i biodra  (skłon, wyprost, rotacja, zgięcie boczne, przysiad).
  • Rozpoznać i potwierdzić dysfunkcję ruchową przy wykorzystaniu odpowiednich testów kontroli kierunku ruchu.
  • Ułatwiać reedukację wzorca ruchowego za pomocą odpowiednich technik tejpowania ENDURA TAPE.
  • Planować terapię w oparciu o aktualne wyniki badań naukowych (przegląd najnowszych doniesień naukowych EBM).
  • Oceniać, diagnozować i klasyfikować ruch w odniesieniu do bólu z perspektywy zaburzenia kontroli motorycznej i biomechaniki.
  • Planować trening aby unikać nadmiernych przeciążeń, bólu i patologii zarówno w ujęciu terapii jak i profilaktyki.
  • Omówić funkcjonalny podział mięśni: na stabilizatory globalne i mobilizatory, oraz wpływ dysbalansu mięśniowego na niekontrolowany ruch w obrębie odcinaka lędźwiowego i biodra.
  • Zrozumieć zmiany fizjologiczne związane z zaburzeniem wzorca aktywacji mięśni synergistycznych.
  • Przewidzieć zmiany w długości i aktywacji mięśni w relacji do bólu i zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i biodra.
  • Testować i odtworzyć odpowiednią aktywację mięśni globalnych odcinka lędźwiowego i biodra.
  • Testować elastyczność mobilizatorów globalnych oraz omówić techniki wyhamowania nadmiernej pobudliwości tej grupy mięśni w obrębie odcinka lędźwiowego i biodra.
  • 13-15.09.2024 + 18-20.10.2024 (6 dni) | Katowice
  • 2 x 3 dni / 6 dni – 42 godzin
  • EKOENERGIA sala FIZJO-SPORT CF Ul Żeliwna 38, 40-599 Rzeszów
  Zarejestruj się
  • Brak terminów | Rzeszów
  • 2 x 3 dni / 6 dni – 42 godzin
  • Szczegóły już wkrótce | FIZJO-SPORT
  Zarejestruj się

  UWAGA! Szkolenie jest realizowane tylko w formie 2 zjazdy po 3 dni. Podana cena jest za całość szkolenia – 6 dni.

  3200 zł – oferta promocyjna dla zgłoszeń do 30.06.2024
  500zł – zaliczka + 2700zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

  3400 zł – oferta regularna
  500zł – zaliczka + 2900zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

  Harmonogram płatności

  ZALICZKA: 500zł – do 5 dni roboczych od rejestracji potwierdza udział w szkoleniu

  DOPŁATA KC_MOD1 – 1700zł do 4 tygodni przed pierwszym zjazdem wybranego szkolenia 
  DOPŁATA KC_MOD2 – 1000zł (oferta promocyjna) / 1200zł (oferta regularna) do 2 tygodni przed drugim zjazdem wybranego szkolenia

  dr Michał Hadała

  Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute

  Główne zainteresowania Michała dotyczą tematów związanych z anatomią, biomechaniką i kinetyką aparatu ruchu. Przez wiele lat pracował w Walencji (Hiszpania), gdzie związany był ze sportem zawodowym i amatorskim. Od przeszło 15 lat szkoli fizjoterapeutów z metod terapeutycznych (Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute, Prewencja Urazów) w różnych ośrodkach w Polsce i Hiszpanii podnosząc ich kwalifikacji zawodowe. Pomimo 20 letniego doświadczenie cały czas współpracuje i uczy się od wielu uznanych fizjoterapeutów: prof. Shirley Sahrmann, Jenny McConnell, Mark Comerford. Na co dzień pracuje z pacjentami w Centrum Fizjo-Sport w Rzeszowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych. 

  Szymon Gryckiewicz

  Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

  Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

  Szkolenia skierowane są do:

  1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

  OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

  Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

  • Poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu
  • Zdobądź jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u ich pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych
  • Spojrzyj na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobacz jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.

  Proces rejestracji - szkolenia FIZJO-SPORT

  rejestracja-proces-fizjo-sport

  Szczegóły

  Start:
  13.09
  Koniec:
  20.10
  Koszt:
  3200zł- 3400zł
  Wydarzenie kategorie:
  , , ,
  Wydarzenie Tagi:
  , ,

  Miejsce

  Katowice
  Żelazna 17D
  Katowice,
  Google Map

  Organizator

  Grzegorz Kuzdro
  Telefon:
  535002686
  Email:
  gkuzdro@fizjo-sport.pl

  Inny

  Instruktor
  mgr Szymon Gryckiewicz
  Miasto
  Katowice (6dni)
  Daty
  13-15.09.2024 , 18-20.10.2024
  Instruktor 2
  dr Michał Hadała
  Ładowanie