Rzeszów

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  Miejsce urodzenia (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy (wymagane)

  Osoba/firma polecająca

  Adres (wymagane)

  Nazwa firmy

  Ulica

  Numer domu/lokalu

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Skorzystaj z oferty PAK – 7 dni z Kinetic Control L3. Dwa szkolenia w atrakcyjnej cenie!

  3490zł => 2990zł 

  UWAGA! Oferta ważna dla 10 pierwszych zgłoszeń do końca 10.09.2019

  KC: Staw krzyżowo-biodrowy, miednica

  12-15.12.2019 Rzeszów

  Obręcz miedniczna (potocznie pelvis) jest złożonym kompleksem położonym pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym a biodrami. Zrozumienie mechaniki i funkcji tych połączeń oraz związanych z tym zaburzeń ruchowych jest niezbędne w pełnym zarządzaniu ruchem. Kurs szczegółowo ocenia i diagnozuje ograniczenia ruchowe oraz umiejętności kontroli ruchów.

  W przeszłości terapeuci manualni uważali, że staw krzyżowo-biodrowy (SIJ) nie porusza się i dlatego nie przyczynia się do bólu lędźwiowo-miednicznego. Aktualnie ten pogląd uległ zmianie. Szkolenie porusza następujące zagadnienia: Jak znaleźć i zmobilizować restrykcje stawu krzyżowo-biodrowego? Jak zdiagnozować miejsce i kierunek mechanizmu odpowiedzialnego za kompensacje i niekontrolowany ruch (NR) w obrębie miednicy?

  Anatomia i biomechanika funkcjonalna kompleksu miednicznego jest zintegrowana ze współczesnymi koncepcjami osteopatycznymi. Objaśniono ograniczenia mięśniowo-powięziowe, stawowe i mechanizmy niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego. Rozpoznanie mechanicznych dysfunkcji kompleksu miednicznego opracowano w oparciu o systematyczny proces oceny ograniczeń (restrykcji) i identyfikacji kompensacji w zestawieniu z ustawieniem pozycyjnym.

  nowa perspektywa fizjoterapii

  Diagnoza zaburzeń ruchu oparta jest o system kontroli ruchu Kinetic Control®, który identyfikuje miejsce (kość krzyżowa, biodrowa lub łonowa) oraz kierunek niekontrolowanego ruchu [NR] (rotacja, ścinanie, torsja lub zgięcie boczne). W praktyce znalezienie relacji pomiędzy miejscem i kierunkiem ruchu, który wywołuje symptomy daje algorytm postepowania.

  Pokaz i nauka badania z oceną nieprawidłowej kontroli ruchów, zastosowanie specyficznych technik mobilizacji (mięśniowo-powięziowych lub stawowych)  oraz przywrócenie prawidłowego ruchu jest pierwszym zadaniem szkolenia. Strategie te obejmują techniki energii mięśniowej i w razie potrzeby bezpośrednią mobilizację manualną. Najważniejszą częścią tego kursu po działaniu miejscowym jest działanie globalne na układzie mięśniowo-powięziowym w aspekcie odtworzenia kontroli ruchu miednicy.

  W szczególnych przypadkach zaprezentujemy również lokalną ocenę niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego i ruchu miednicy za pomocą specyficznych testów funkcjonalnych „tzw. wymuszających automatyczne ryglowanie stawu”.

  W skrócie kurs dotyczy:

  • Anatomia i biomechanika funkcjonalna kompleksu miednicznego
  • Badanie i ocena ograniczeń mięśniowo-powięziowych, stawowych
   i mechanizmu niestabilności miednicy
  • Rozpoznanie niekontrolowanego ruchu (NR) kompleksu miednicznego
  • Techniki energetyzacji mięśniowej i bezpośrednia mobilizacja manualna
  • Trudności z kontrolą ruchów miednicy kiedy u pacjenta występuje ból kręgosłupa i miednicy
  • Jak sprawdzić pod kątem niekontrolowanego zakresu ruchu i translacji obręcz biodrową
  • Jak ustalać priorytety i gdzie rozpocząć terapeutyczne ćwiczenia korekcyjne
  • Jak rozwijać odpowiednie progresje
  1. Wprowadzenie: Anatomia, biomechanika i funkcja
   (część teoretyczna / laboratoryjna)
  • Anatomia i biomechanika kompleksu miednicznego
  • Mechanizmy ruchu i stabilności w stawie krzyżowo biodrowym (SIJ) i miednicy
  • System kontroli ryglowania stawu krzyżowo-biodrowego
  • Diagnostyka pozycyjna – badanie palpacyjne
  1. Dysfunkcja ruchu w stawie krzyżowo biodrowym i miednicy
   (część praktyczna)
  • Określenie miejsca (kość krzyżowa, kość biodrowa, kość łonowa) i kierunku niekontrolowanego ruchu i kompensacji (rotacja, ścinanie, torsja, zgięcie boczne).
  • Testy na wzorzec skrócenia/ wydłużenia kończyny
  • Testowanie ślizgu w stawie krzyżowo-biodrowym
  1. Diagnoza niekontrolowanego ruchu (NR) & mobilizacje ograniczeń ruchowych w stawie krzyżowo-biodrowym i miednicy
   (część praktyczna)
  • Dysfunkcja talerza biodrowego względem kości krzyżowej
  • Dysfunkcja kości krzyżowej względem talerza biodrowego
  • Dysfunkcja talerza biodrowego względem talerza biodrowego (spojenie łonowe)
  • Priorytety i kolejność uruchamiania ograniczeń ruchowych
  • Ćwiczenia terapeutyczne aby podtrzymać efekt mobilizacji
  1. Ocena rzeczywistej niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego i miednicy
   (część praktyczna)
  • Oznaki niestabilności stawu SIJ – testowanie
  • Testy ryglowania SIJ
  • Strategie mięśniowe: (dno miednicy, mięsień lędźwiowy, pośladkowy wielki, poprzeczny brzucha, wielodzielny, przepona)
  • Niestabilność spojenia łonowego
  1. Globalne testowanie i trening kontroli ruchu SIJ i Miednicy (NR)
   (część praktyczna)
  • Rotacja kręgosłupa lędźwiowego i miednicy: różnicowanie
  • Zgięcie i wyprost: różnicowanie pomiędzy pierwszorzędnym bólem kręgosłupa lędźwiowego a SIJ
  • Ćwiczenia ich progresja i użycie praktyczne
  1. Mięśnie jednostawowe versus wielostawowe – synergie w kompleksie miednicznym
   (część praktyczna)
  • Kontrola zakresu ruchu
  • Ćwiczenia terapeutyczne na podtrzymanie efektów terapii
  • Trening niefunkcjonalny verus funkcjonalny: progresje
  • Zrozumienie przyczyn niekontrolowanego ruchu (NR) obręczy biodrowej
        – związek między ograniczeniem, a kompensacją
  • Zrozumienie, jak struktura stawowa, mięśnie i więzadła współdziałają w celu optymalizacji funkcji miednicy
  • Wykonanie i interpretacja testów ruchomości kompleksu miednicznego
        – miejsce i kierunek niekontrolowanego ruchu
        – hipermobilność stawową SIJ
  • Ocena lokalna mięśni głębokich kompleksu miednicznego i określenie optymalnej strategii rekrutacyjnej dla każdego mięśnia u różnych osób
  • Wykorzystując proces wnioskowania klinicznego, dobranie odpowiedniej strategii rekrutacji mięśni globalnych w celu efektywnego utrwalenia funkcjonalnej niestabilności
  • j. polski

  dr Michał Hadała

  Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

  Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

  Szymon Gryckiewicz

  Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

  Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

  KC: Kończyna dolna

  24-26.01.2020 Rzeszów

  Fizjoterapia kończyna dolna - kolano i stopa

  Patologie kończyny dolnej są powszechne i problematyczne zarówno u osób starszych, jak i u młodzieży szczególnie aktywnie uprawiającej sport. Zastanawiające jest w jaki sposób obciążenie i jakość wykonywanego ruchu oraz uwarunkowania strukturalne czy antropometria przekładają się na etiologię, powtarzalność i nawroty tych właśnie zaburzeń?

  Szkolenie daje umiejętności oceny struktury i funkcji oraz koryguje powszechnie występujące problemy w obrębie kolana i stopy:

  • zwyrodnienia stawu udowo-piszczelowego,
  • zespół bólowy w obrębie stawu rzepkowo-udowego,
  • niestabilność stawu kolanowego,
  • niestabilność stawu skokowego,
  • konflikt w obrębie stawu skokowego górnego i dolnego,
  • paluch sztywny

  Dzięki uporządkowanej ocenie ruchu pod kątem uwarunkowań strukturalnych i funkcjonalnych fizjoterapeuta jest w stanie skorygować zaburzenia motoryczne jak i poprowadzić trening w celu eliminowania dysfunkcji i bólu. Celem samym w sobie nie jest tylko i wyłącznie pozbycie się bólu i patologii, ale przede wszystkim korekcja zaburzenia funkcji ruchowej w kończynie dolnej.

  Proces oceny ruchu pozwala traktować każdą dysfunkcję i patologię w sposób indywidualny. Szkolenie wspierane jest klinicznym rozumowaniem relacji struktury, funkcji i biomechaniki; dzięki czemu możliwe jest wdrożenie odpowiednio dobranych korekcji ruchowych, które są mierzalne, powtarzalne i łatwo dostępne dla każdego pacjenta.

  1. Chód

   – Funkcjonalne konsekwencje podwójnego i pojedynczego podparcia
   – Zaburzenia ruchu podczas chodu
   – Korekcje i feedback

  2. Ustawienie i statyka kończyny dolnej

   – Testy: ocena i klasyfikacja zaburzeń kontroli kończyny dolnej
   – Testy: ocena płaszczyzny rotacyjnej i strzałkowej
   – Korekcja w płaszczyźnie rotacyjnej i strzałkowej

  3. Wpływ czynników strukturalnych i funkcjonalnych na rozwój dysfunkcji i patologii kończyny dolnej

   – Antywersja i retrowersja biodra w relacji kolano-podudzie i stopa
   – Kolano szpotawe i koślawe, podudzie szpotawe i torsja 
   – Stopa koślawa, strukturalnie sztywna versus funkcjonalnie niestabilna
   – Paluch sztywny strukturalnie czy ograniczenie funkcjonalne

  4. Kontrola ruchowa stawów kolanowych i stopy

   – Zmiany strukturalne w stawie udowo-piszczelowym i rzepkowo udowym
   – Trening synergii mięśniowych, ograniczenia i rozpoznawania optymalnych wzorców
   – Stawowe i mięśniowo-powięziowe ograniczenia ruchu
   – Wzorce w typowych dysfunkcjach: shin splints, zapalenie ścięgna Achillesa i rozcięgna podeszwowego, paluch koślawy

  5. Dysfunkcje rotacji w obrębie stawu piszczelowo-udowego- Testy: kontrola kierunku, zakresu i mobilności
   – Dysfunkcje w obrębie stawu rzepkowo-udowego
   – Korekcje ruchu i trening
  6. Zaburzenia kontroli stopy, śródstopia i przodostopia- Testy: kontrola kierunku, zakresu i mobilności 
   – Ocena i trening kierunku ruchu: Zaburzenie pronacji i supinacji w obrębie stawu skokowo-piętowego i śródstopiu
   – Ocena i trening kierunku ruchu: zgięcia grzbietowego st. skokowo-goleniowego
   – Ocena i trening kierunku ruchu: zgięcia podeszwowego 1MTP
  • j. polski

  dr Michał Hadała

  Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

  Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

  Szymon Gryckiewicz

  Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

  Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

  Szkolenia skierowane są do:

  1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

  OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

  Kurs otwiera przed uczestnikami nowe możliwości terapii, obala mity krążące w świecie fizjoterapii i rehabilitacji dotyczące terapii odcinka lędźwiowego i wskazuje drogę do wyleczenia pacjenta poprzez świetną diagnostykę i samodzielną, czynną pracę, co w dzisiejszych czasach jest stosunkowo rzadkie. Dostarcza wiedzy dzięki której terapeuta jest w stanie ocenić pacjenta w funkcji i na podstawie wyników dojść do przyczyny dysfunkcji i efektywnie ją leczyć.
  MIROSŁAWA WOLICKA, FIZJOTERAPEUTKA | POLSKA
  Zarówno koncepcja Kinetic Control jak i Performance Stability są doskonałymi narzędziami diagnostyczno-terapeutycznymi dysfunkcji narządu ruchu. Polecam ją w szczególności specjalistom zajmującym się fizjoterapią w ortopedii i traumatologii sportowej. Metody te pozwalają na kompleksową ocenę kontroli motorycznej oraz balansu mięśniowego w wysokich i niskich progach. Wprowadzenie indywidualnego programu usprawniania opartego na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych pozwala na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności ruchowej.
  PAWEŁ MOLSKI, FIZJOTERAPEUTA | BYDGOSZCZ, POLSKA
  Bardzo ciekawy kurs rozwijające przede wszystkim diagnozowanie pacjentów, ocenę dysfunkcji, dający wiele możliwości terapeutycznych. Bardzo duża wiedza, oraz ciekawy sposób przekazywania informacji przez wykładowcę. Mogę o kursie wypowiedzieć się w samych superlatywach. Polecam młodszym jak i starszym fizjoterapeutom.
  PIOTR PAPROCKI, FIZJOTERAPEUTA | POLSKA
  Kurs dostarczył bardzo dużo informacji na temat jak postępować z pacjentem, jak go diagnozować i co zastosować do danego problemu. Najbardziej w tym pomogli pacjenci, którzy uczestniczyli w kursie w ramach terapii i dzięki temu najlepiej można było zrozumieć kiedy dane testy zastosować.
  MONIKA KITA-CICH, FIZJOTERAPEUTKA | DĘBICA, POLSKA
  Kolejna część, która w połączeniu z innymi modułami łączyć się w całość i pozwala bardzo dokładnie przeanalizować całą kończynę dolną wraz z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym. Przedstawione zagadnienia pogłębiają wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Kurs razem z całą koncepcją godny polecenia.
  ELŻBIETA GROCHOWICZ, FIZJOTERAPEUTKA | ŁAŃCUT, POLSKA
  Kurs bardzo przydatny. Zostało przedstawionych wiele ciekawych informacji dotyczących kończyny dolnej. Zdobytą wiedzą na pewno wykorzystam w swojej pracy z pacjentami.
  ALICJA KĘDZIORA, FIZJOTERAPEUTKA | GŁOGÓW, POLSKA

  Końćzyna dolna - kolano i stopa Kinetic COntrol Fizjoterapia

  Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej

  Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

  • Poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu
  • Zdobądź jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u ich pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych
  • Spojrzyj na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobacz jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.

  Proces rejestracji - szkolenia FIZJO-SPORT

  rejestracja-proces-fizjo-sport