[su_row]
[su_column size=”1/2″]

Formularz rejestracyjny

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  Miejsce urodzenia (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Osoba/firma polecająca

  Dane do faktury

  Nazwa firmy

  Ulica

  Numer domu/lokalu

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP  [/su_column]
  [su_column size=”1/2″]

  Ból kręgosłupa piersiowego i żeber związany z ruchem tułowia, pozycją statyczną, funkcją układu oddechowego może być trudny do leczenia. Ten kurs pokazuje innowacyjne techniki oceny oraz mobilizacji ograniczeń w obrębie klatki piersiowej i żeber.

  Ból w tej okolicy jest związany również z dysfunkcjami stawów żebrowo-kręgowych, przejścia szyjno-piersiowego, połączenia łopatkowo-piersiowego czy kręgosłupa lędźwiowego. Analiza zależności, w czterech wyżej wymienionych regionach, pomiędzy ograniczeniami stawopochodnymi i mięśniowo-powięziowymi a odpowiadającymi im kompensacjami w postaci Ruchów Niekontrolowanych (ang. Uncontrolled Movement) jest procesem bardzo złożonym. Szkolenie skierowane jest do praktyków klinicznych, którzy wykorzystują funkcjonalną ocenę kontroli motorycznej i integrują ćwiczenia z terapią manualną mając na celu szybki powrót do sprawności fizycznej.

  Tematyka trzydniowego szkolenia obejmuje:

  - przegląd anatomii funkcjonalnej kregosłupa i klatki piersiowej

  - funkcjonalny podział mięśni w obrębie klatki piersiowej z uwzględnieniem komponenty lokalnej i globalnej

  - systematyczną ocean i diagnostykę dysfunkcji kręgosłupa jako podstawę terapii

  - szczegółowy proces terapii na poziomie lokalnym i globalnym kregosłupa piersiowego oraz żeber z uwzględnieniem strategii rehabilitacyjnych opartych o rozumowanie kliniczne, tam gdzie to możliwe, w odniesieniu do konkretnych przypadków klinicznych

  1. Teoria Ruchu Niekontrolowanego
  2. Palpacja i mobilizacja ograniczeń żeber i kręgosłupa piersiowego
  3. Palpacja dysfunkcji żeber
  4. Leczenie strukturalne żeber
  5. Kontrola kierunkowa w odcinku piersiowym
  6. Kontrola translacji w odcinku piersiowym (w pozycji neutralnej)
  7. Kontrola globalnych zaburzeń równowagi w odcinku piersiowym

  Klatka piersiowa i żebra

  Teoria Ruchu Niekontrolowanego

  • Przegląd anatomii funkcjonalnej

  Palpacja i mobilizacja restrykcji piersiowych i żebrowych

  • Zaburzenia w dystrybucji obciążeń górnego kwadrantu
  • Palpacja i mobilizacja przejścia szyjno-piersiowego
  • Rotacja w odcinku piersiowym
  • Mobilizacje ograniczeń rotacyjnych w obrębie segmentów

  Palpacja dysfunkcji żeber

  • Ocena statyczna klatki piersiowej
  • Określanie kompensacji pierwotnych ograniczeń
  • Dysfunkcja strukturalna żeber
  • Zasady postępowania

  Terapia strukturalna żeber

  • Żebro przednie
  • Rotacja wewnętrzna
  • Rotacja zewnętrzna
  • Żebro tylne
  • Pierwsze żebro
  • Drugie żebro

  Kontrola kierunkowa w odcinku piersiowym

  • Testy i procedury terapeutyczne niekontrolowanego zgięcia w odcinku piersiowym
  • Testy i procedury terapeutyczne niekontrolowanego wyprostu w odcinku piersiowym
  • Testy i procedury terapeutyczne niekontrolowanej rotacji w odcinku piersiowym
  • Piersiowe i żebrowe zaburzenia kontroli oddechu – testy i reedukacja

  Kontrola translacji w odcinku piersiowym (w pozycji neutralnej)

  • Rekrutacja mięśniowa w obrębie stabilizatorów lokalnych – kontrola translacji żeber i kręgów piersiowych

  Kontrola nierównowagi globalnej w odcinku piersiowym

  • Dysfunkcja stabilizatorów globalnych
  • Dysfunkcja mobilizatorów globalnych

  Ocena kompensacji w obrębie kręgów i żeber celem określenia ograniczeń ruchowych klatki piersiowej. Zastosowanie technik manualnych (w oparciu o techniki energii mięśniowej) w celu uwolnienia ograniczeń ruchowych.

  Trening stabilizacji uwzględnia trzy poziomy pracy:

  • Dysocjacja zgodnie z miejscem i kierunkiem ruchu niekontrolowanego.
  • Lokalna kontrola translacji w obrębie klatki piersiowej i żeber.
  • Wpływ na zachwianie równowagi rekrutacji pomiędzy mięśniami stabilizującymi (jednostawowymi) a wielostawowymi (dwustawowe mobilizatory) w obrębie klatki piersiowej.

  Na zakończenie szkolenia uczestnik powiniem umieć:

  • Określić przyczyny zaburzeń ruchowych w obrebie klatki piersiowej, kręgosłupa i żeber.
  • Zanalizować współzależności pomiędzy ograniczeniami a kompensacjami w stawie i tkankach miękkich.
  • Dokonać badania palpacyjnego kręgosłupa piersiowego i żeber celem oceny wzorców kompensacyjnych wynikających z odpowiadających im restrykcji.
  • Zastosować techniki mobilizacji ograniczeń odcinka piersiowego i żeber.
  • Ocenić klinicznie zdolność kontroli motorycznej w okolicy stawu biodrowego, aby określić miejsce i kierunek zaburzenia funkcji stabilizacyjnej, a następnie pracować nad odtworzeniem określonej funkcji w obrębie klatki piersiowej.
  • Badać i prowadzić reedukację stabilizatorów lokalnych w odcinku piersiowym kręgosłupa
  • Omówić wpływ globalnych zaburzeń równowagi pomiędzy czynnością mięśni stabilizatorów i mobilizatorów.

  Uczestnik powinien, stosując poznane zasady oceny i terapii kontroli motorycznej, wiedzieć:

  • Jak stworzyć strategię poprawy kontroli funkcjonalnej w oparciu o fakty.
  • Jak, za pomocą rozumowania klinicznego, ułożyć priorytety dotyczące celów taktycznych oraz dalszej progresji postępowania
  • Jakie metody wykorzystywać, by leczyć dysfunkcję stabilizacji.
  • Jak monitorować postępy u danego pacjenta podczas procesu rehabilitacji.

  • 3 dni / 21 godzin wykładowych

  • 15-17.09.2017 | GDAŃSK

  • 23-25.03.2018 | RZESZÓW

  1650 zł

  • j. polski

  dr Michał Hadała

  Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute

  Główne zainteresowania Michała dotyczą tematów związanych z anatomią, biomechaniką i kinetyką aparatu ruchu. Przez wiele lat pracował w Walencji (Hiszpania), gdzie związany był ze sportem zawodowym i amatorskim. Od przeszło 15 lat szkoli fizjoterapeutów z metod terapeutycznych (Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute, Prewencja Urazów) w różnych ośrodkach w Polsce i Hiszpanii podnosząc ich kwalifikacji zawodowe. Pomimo 20 letniego doświadczenie cały czas współpracuje i uczy się od wielu uznanych fizjoterapeutów: prof. Shirley Sahrmann, Jenny McConnell, Mark Comerford. Na co dzień pracuje z pacjentami w Centrum Fizjo-Sport w Rzeszowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych. 

  Szymon Gryckiewicz

  Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

  Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

  Szkolenia skierowane są do:

  1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)


  [/su_column]
  [/su_row][su_divider top=”no” style=”double” divider_color=”#1B80B6″ link_color=”#FFF” margin=”5″]
  [su_divider top=”no” style=”double” divider_color=”#1B80B6″ link_color=”#FFF” margin=”5″]

  Proces rejestracji - szkolenia FIZJO-SPORT

  rejestracja-proces-fizjo-sport