Szczegółowy Program Peformance Stability (moduł 1)

1. Wstęp do Performance Stability

a. Model biomechaniczny (siła).

b. Model neurofizjologiczny (kontrola motoryczna).

c. Reedukacja nisko-progowa vs rehabilitacja w kontroli motorycznej.

d. Podstwawe założenia PS: definicje i pojęcia.

e. Najnowsze doniesienia naukowe.

2. Funkcje Mięśnia

a. Znaczenie długości mięśnia.

b. Podział mięśni na systemy stabilizacji:

i. lokalny,

ii. globalny – stabilizujący,

iii. globalny – mobilizujący.

c. Funkcja: stabilizacyjna vs mobilizacyjna.

d. Funkcja mięśnia w przypadku bólu i patologii – analiza różnych przypadków.

e. Model cylindra stabilizującego – rozwinięta koncepcja.

f. Mięśnie synergistyczne tułowia i obręczy biodrowej.

g. Dysfunkcja w rekrutacji mięśnia:

i. czynnik fizjologiczny,

ii. funkcja jednostki motorycznej,

iii. znaczenie funkcji.

h. Wskazówki podczas treningu – progi pobudliwości:

i. Wysoki próg aktywności fizycznej – trening o wysokim obciążeniu:

i. adaptacja systemu nerwowego i hipertrofia,

ii. korzyści z treningu siłowego,

iii. ograniczenia i braki w treningu siłowym.

j. Kluczowe znaczenie treningu: kiedy pojawia się ból i kiedy funkcja jest wolna od bólu?

3. ‘Core Stability’

a. Dyskusja nad aktualnością definicji:

i. local motor control stability: miejscowy trening stabilizacji i kontroli motorycznej,

ii. global motor control stability: globalny trening stabilizacji i kontroli motorycznej dla globalnej stabilności,

iii. asymmetrical trunk loading (’core strengthening’): asymetryczne obciążenia tułowia (wzmacnianie 'centralne’ asymetryczne),

iv. symmetrical limb loading (’traditional’ strength training): symetryczne obciążanie kończyn (’tradycyjny’ trening siły).

b. Szczegółowa analiza centrum stabilności.

c. Rehabilitacja: od czego zależy wynik?

d. Warsztaty.

4. The ‘Weak Link’: słabe połączenia w łąńcuchach kinematycznych czy też błędy ruchowe?

a. Zaburzenie równowagi mięśniowej: muscle imbalance.

b. Względna sztywność i względna gibkość – przykłady.

c. Znaczenie dysocjacji w rehabilitacji.

5. The Performance Matrix Tests:

a. Znaczenie i potrzeba diagnostyki i screeningu w funkcji wielozadaniowej.

b. Testy zadaniowe:

i. testy o małym funkcjonalnym obciążeniu – niski próg pobudliwości,

ii. testy o dużym funkcjonalnym obciążeniu – wysoki próg pobudliwości.

c. Przykładowe zastosowanie innych testów o nikim progu pobudliwości.

d. Przykładowe zastosowanie innych testów o wysokim progu pobudliwości.

e. Warsztaty.

6. Strategie rehabilitacji w niskim progu pobudliwości – wstęp do usprawniania i rehabilitacji

a. Kierunkowa dysocjacja jako przykład optymalizacji ruchowej.

b. Kontrola zakresu ruchu vs długość mięśnia:

i. Kluczowe punkty długości mięśnia w rehabilitacji.

c. Warsztaty.

7. Strategie rehabilitacji w wysokim progu pobudliwości – wstęp do usprawniania i rehabilitacji

a. Kierunkowa dysocjacja.

b. Kontrola zakresu ruchu vs długość mięśnia:

i. Kluczowe punkty długości mięśnia w rehabilitacji.

c. Warsztaty.

8. Zastosowanie różnych technik usprawniania w celu kontroli niestabilności

a. Warsztaty.

9. Screening i diagnostyka

a. Screening i badanie na potrzeby prewencji i rehabilitacji.

b. Rehabilitacja i trening „centrum stabilizacji”. Wnioski i wskazania w oparciu o:

i. local motor control stability: miejscowy trening stabilizacji i kontroli motorycznej,

ii. global motor control stability: globalny trening stabilizacji i kontroli motorycznej dla globalnej stabilności,

iii. asymmetrical trunk loading (’Core strengthening’): asymetryczne obciążenia tułowia (wzmacnianie 'centralne’ asymetryczne),

iv. symmetrical limb loading (’traditional’ strength training): symetryczne obciążanie kończyn (’tradycyjny’ trening siły).

c. Szczegółowe analizy różnych pacjentów i sportowców.

10. Warsztaty

11. Pisemny egzamin

Zarejestruj się na kurs Rehabilitacja w Sporcie – Performance Stability

Planujemy również 30-45 minutowy pokaz diagnostyki Kinetic Control

DIAGNOSTYKA I OCENA NIESTABILNOŚCI MECHANICZNEJ LĘDŹWIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA.