konferencjaKATOWICEwebas12.2014v2

Bezpłatna Konferencja Kinetic Control w Katowicach

TEMAT:
Praktyczne zastosowanie koncepcji Kinetic Control
w badaniu narządu ruchu – studium przypadków klinicznych.

TERMIN:
11 grudnia 2014 | 17:30 – 20:30

MIEJSCE:
Centrum Dydaktyczne w Katowicach-Ligocie
ul. Medyków 12c, Katowice – sala nr 112

PRELEGENCI:
Michał Hadała, Szymon Gryckiewicz