l3--kr-piersiowy-zebra

Masterclass – przypadki kliniczne

Moduł dedykowany dla absolwentów podstawowych szkoleń modułowych lub TMS. Na wstępie szkolenia omówimy dostępne modele pracy z pacjentem oraz wyjaśnimy, który z modeli może dominować u poszczególnych pacjentów. 

Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie postawiony na pracę praktyczną z pacjentem pod nadzorem i w asyście instruktorów. W trakcie szkolenie zostanie omówionych kilka przypadków klinicznych z różnymi dolegliwościami bólowymi. Ponadto omówimy możliwe strategie postępowania terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych (szczegóły w programie).

Jeden dzień szkolenia zostanie poświęcony na przybliżenie zaburzeń ruchowych w obrębie odcinka piersiowego kręgosłupa w ujęciu Kinetic Control. Zostaną omówione testy i procedury terapeutyczne stosowane w przypadku niekontrolowanego zgięcia, wyprostu i rotacji, oraz ocena synergii mięśniowych.

Kalendarz szkoleń

Na przestrzeni lat zmienia się model podejścia do pracy z pacjentem.  Od modelu patoanatomicznego, przez patokinezjologiczny, kinezjopatologiczny, czy biopsychospołeczny. Niewątpliwie na fakt dolegliwości wpływa wiele czynników. Sztuką wydaje się być możliwie blisko przyczyn dolegliwości u każdego z pacjentów indywidualnie. Dlatego też zostaną omówione w trakcie szkolenia różne mechanizmy powstawania dolegliwości bólowych.

To szkolenie nastawione jest na jeszcze lepsze doskonalenie warsztatu kursanta, dlatego w trakcie szkolenia zostanie zorganizowana możliwość pracy z pacjentem w celu przeprowadzenia diagnostyki i terapii pacjenta. Proces ten będzie się odbywał w ramach pracy w małych grupach, pod nadzorem instruktorów.

Uzupełnieniem tej części szkolenia będzie omówienie wybranych jednostek chorobowych z którymi często spotykamy się w codziennej pracy w gabinecie. Omówione zagadnienia będą dotyczyć odcinka lędźwiowego (dyskopatia, niestabilność, kręgoszczelina i kręgozmyk), stawu biodrowego (konflikt panewkowo-udowy z ang. FAI-femoroacetabular impingement, niestabilność), stawu kolanowego (niestabilność wielokierunkowa), podudzia i stopy (shin splint, niestabilność tyło- i śródstopia) oraz obręczy barkowej (niestabilność st.ramiennego przy uszkodzeniu stożka rotatorów).

Jeden dzień szkolenia zostanie przeznaczony na pracę z odcinkiem piersiowym. Zostaną omówione możliwe zaburzenia na poziomie odcinka piersiowego oraz strategie terapeutyczne oparte o kontrolę zgięcia, wyprostu, rotacji a także o synergie mięśniowe. Odniesiemy się również do relacji odcinka piersiowego do obręczy barkowej i odcinka lędźwiowego.

Przedstawienie i powiązanie modelów pracy

 1. Model patoanatomiczny
 2. Model patokinezjologiczny
 3. Model kinezjopatologiczny
 4. Model Biopsychospołeczny AKTUALNY
 5. MODEL KINEZJOBIOPSYCHOSPOŁECZNY?

Rozwinięcie jednostek chorobowych według koncepcji Kinetic Control (KKG i KKD)

 1. Dyskopatia i niestabilność
 2. Kręgoszczelina i kręgozmyk odcinka lędźwiowego
 3. Niestabilność i KPU stawu biodrowego
 4. Niestabilność wielokierunkowa stawu kolanowego
 5. Shin shplints vs niestabilność tyło i śródstopia
 6. Niestabilność stawu ramiennego przy uszkodzeniu stożka rotatorów

Odcinek piersiowy kręgosłupa w ujęciu koncepcji Kinetic Control

 1. Dysfunkcje i zaburzenia w zgięciu
 2. Dysfunkcje i zaburzenia w wyproście
 3. Dysfunkcje i zaburzenia w rotacji
 4. Zaburzenia synergii mięśniowych

Praca w grupach z pacjentami

Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

 1. Rozróżniać różne mechanizmy tworzenia dolegliwości bólowych
 2. Wymienić i wybierać właściwe strategie w modelu pracy z pacjentem
 3. Oceniać zaburzenia na poziomie odcinka piersiowego
 4. Dobrać terapię kontroli zgięcia, wyprostu i rotacji odcinka piersiowego
 5. Poprawić swój warsztat pracy z pacjentem
 • 3 dni / 21 godzin wykładowych
 • 08-10.01.2021 | RZESZÓW

FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii
ul. Podpromie 8/2a
35-051 Rzeszów

1500 zł

 • j. polski

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

Artykuły z fizjoterapii, które warto przeczytać

Tytuł artykułu Pobierz
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  1 files      605 downloads
Download
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
  1 files      130 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
  1 files      840 downloads
Download
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
  1 files      3337 downloads
Download
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
  1 files      1636 downloads
Download
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
  1 files      1552 downloads
Download
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2368 downloads
Download
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
  1 files      1626 downloads
Download
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
  1 files      2261 downloads
Download
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
  1 files      1781 downloads
Download
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2789 downloads
Download
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
  1 files      1502 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
  1 files      2140 downloads
Download
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
  1 files      1211 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
  1 files      2589 downloads
Download
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
  1 files      1908 downloads
Download
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
  1 files      3297 downloads
Download
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
  1 files      1649 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2498 downloads
Download
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
  1 files      1824 downloads
Download
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
  1 files      1705 downloads
Download
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  1 files      1666 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1502 downloads
Download
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      3336 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1540 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2321 downloads
Download
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
  1 files      2441 downloads
Download
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
  1 files      2368 downloads
Download