msi-ssahrmann

MSI: Kręgosłup lędźwiowy, biodro, kręgosłup szyjny, bark (4 dni)

Podnieś swoje kwalifikacje, zwiększ swoje umiejętności z zakresu ruchu. Pomóż swoim klientom żyć bez dolegliwości bólowych w codziennych czynnościach. Błyskotliwe połączenie wiedzy i praktyki to zajęcia z prof. Sahrmann która zaskarbiła sobie serca fizjoterapeutów na całym świcie (ponad 50 krajów w których wprowadziła swój rewolucyjny system). Znakomite narzędzie, które pomaga diagnozować, analizować i programować terapię i trening pacjenta. Zakres szkolenia obejmuje: kręgosłup szyjny i obręcz barkową (2 dni), kręgosłup lędźwiowy, biodro (2 dni). Na specjalną prośbę zostanie poruszony temat wpływu mięśni tułowia na cały system ruchu.

Zarejestruj się

Kurs ten dostarcza wiele informacji dydaktycznych oraz praktycznych opartych na doświadczeniu klinicznym (ponad 50 lat pracy w zawodzie prof. Sahrmann) w zakresie diagnozowania i zarządzania zespołami zaburzeń ruchowych (MSI) kręgosłupa lędźwiowego – biodra, barku – kręgosłupa szyjnego. Informacje dydaktyczne obejmują przegląd koncepcji i zasad według MSI (Movement System Impairments). Koncepcja obejmuje model kinezjologiczny, względną elastyczność, względną sztywność oraz etapy motorycznego nabywania niezbędnych umiejętności dla dobrego funkcjonowania.

Model MSI proponuje, że mikro-niestabilność w znaczny sposób przyczynia się do powstawania mikro urazu, który staje się przyczyną symptomów w układzie ruchu. MSI ukazuje jak ważną rolę odgrywa ruch w tworzeniu dolegliwości bólowych systemu kostno-mięśniowo-szkieletowego. Przedstawione zostaną zespoły, które koncentrują się na ruchach powodujących ból i czynnikach przyczyniających się do niego (połączenie typowych patologii narządu ruchu, symptomów i układu ruchu). Zostanie przedstawione badanie wykorzystywane przy diagnozie w celu opracowania właściwego programu leczenia. Uczestnicy będą ćwiczyć poszczególne testy związane z badaniem systemu ruchu, a także przeprowadzą pełne badanie i opracują program leczenia w oparciu o identyfikację zespołów bólowych.

This course will provide didactic information and laboratory experience in the diagnoses and management of Movement System Impairment (MSI) syndromes of the lumbar spine – hip and shoulder-cervical spine.  Didactic information includes a review of the concept and principles of MSI.  Those concepts include the kinesiologic model, relative flexibility, relative stiffness, and motor learning and how they contribute to the development of the path of least resistance for movement.  The model proposes that microinstability in the underlying cause of microtrauma that becomes microtrauma.  The role of movement in creating musculoskeletal pain conditions.  Syndromes that focus on the pain producing movement and the contributing factors will be described.  The examination used to make the diagnosis and developing the treatment program will be demonstrated.  Participants will practice the tests of the examination as well as perform a complete examination and develop a treatment program based on identifying the syndrome.

Dzień 1

Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.1

   9:00 – 10:30 Wprowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy Concepts and Principles of MSI syndromes
10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
10:50 – 12:00 Syndrom MSI kręgosłup lędźwiowy – nieprawidłowy ruch MSI lumbar syndromes
12:00 – 12:30 Badanie MSI – testy w pozycji stojącej MSI exam – Standing tests
12:30 –   13:30 Przerwa obiadowa Lunch
13:30 –  14:15 Uczestnicy ćwiczą testy w pozycji stojącej Participants practice Standing tests
14:15 – 15:00 Badanie MSI – testy w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem MSI exam – Supine and sidelying tests; Demonstration and practice
15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
15:15 – 16:00 Badanie MSI – testy w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym MSI exam – Prone and quadruped tests; Demonstration and practice
16:00 – 17:00 Badanie MSItestowanie w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej MSI exam – Sitting and gait tests

Dzień 2

Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.2

9:00 – 10:00 Przedstawienie kompleksowego testowania MSI MSI exam – demonstration, participants determine diagnosis and develop treatment program
10:00 – 10:30 Badanie MSI – praca w małych grupach – ból kręgosłupa lędźwiowego (historia i testy w pozycji stojącej) MSI exam – work in small groups with subject with low back pain – history & standing tests
10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
10:50 – 12:00 Kompleksowe testowanie w małych grupach MSI exam – small groups complete exam, develop diagnosis and treatment program
12:00 – 12:30 Raport wyników badania Report on results of exam
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa Lunch
13:30 – 14:00 Badanie MSI stawu biodrowego jako przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego oraz biodra Exam of hip as contributing to low back and hip pain
14:00 –  15:00 Przedstawienie specjalnych testów na staw biodrowy oraz ich praktyczne zastosowanie Demonstration of hip special tests and practice of tests
15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
15:15 –  16:30 Badanie MSI MSI exam of subject with LBP noting contributing factors from hip, make diagnosis and develop treatment program
16:30 – 17:00 Podsumowanie wyników, dyskusja Review of findings and discussion

Dzień 3

Kręgosłup szyjny, bark cz. 1

9:00 – 10:30 Syndrom MSI barku MSI syndromes of the scapula
10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
10:50 –  11:30 Badanie MSI – testy w staniu MSI exam – standing tests
11:30 – 12:30 Badanie MSI – ćwiczenie testów w staniu MSI exam – practice standing tests
12:30 – 1:30 Przerwa obiadowa Lunch
13:30 – 14:15 Syndrom MSI kości ramiennej MSI syndromes of the humerus
14:15 – 15:00 Badanie MSI – testy w leżeniu na plecach; Demonstracja i praktyka MSI exam – supine tests; Demonstration and practice
15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
15:15 – 16:00 Badanie MSI – demonstracja i praktyka MSI exam – prone and quadruped: Demonstration and practice
16:00 – 17:00 Badanie MSI – demonstracja kompletnego badania; kursanci rozwijają diagnostykę i program leczenia MSI exam – demonstration of complete exam; participants develop diagnosis and treatment program

Dzień 4

Kręgosłup szyjny, bark cz. 2

09:00 – 10:30 Badanie MSI – praca w małych grupach – ból barku MSI exam – work in small groups with subject with shoulder pain
10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
10:50 – 12:00 MSI syndromy kręgosłupa szyjnego MSI syndromes of the cervical spine
12:00 – 12:30 Badanie MSI kręgosłupa szyjnego – demonstracja MSI exam of cervical spine – Demonstration
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa Lunch
13:30 – 14:30 Badanie MSI – ćwiczenia testów na kręgosłup szyjny MSI exam – practice cervical tests
14:30 – 15:00 Badanie MSI pacjenta z bólem szyji oraz barku – praca w małych grupach- testowanie MSI exam of patient with cervical or shoulder pain – work in small groups – standing tests
15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
15:15 – 16:30 Badanie MSI – praca w małych grupach z kompletnym badaniem – ból barku lub kręgosłupa szyjnego, rozwinięcie planu diagnozy i leczenia MSI exam – work in small groups complete exam of subject with shoulder or cervical pain, develop diagnosis and treatment plan
16:30 – 17:00 Podsumowanie wyników, dyskusja review results and discussion.
Po zakończeniu tego kursu uczestnik będzie mógł:

 • Omówić komponenty dysfunkcji oraz jaki wpływ ma powtarzający się ruch i przybierane postawy na zaburzenia w systemie (Movement System Impairment)
 • Opisać zespół zaburzeń systemu ruchu dla kręgosłupa lędźwiowego, biodra, barku i kręgosłupa szyjnego
 • Przeprowadzić badanie dla zespołu kręgosłupa lędźwiowego, biodra, barku i kręgosłupa szyjnego
 • Na podstawie wyników badań, opracować diagnostykę i plan leczenia u pacjentów z wyżej wymienionymi zespołami bólowymi

Upon completion of this course the participant will be able to:

 • Discuss the concepts and principles of movement system impairments
 • Describe the kinesiopathologic model
 • Describe the MSI syndromes of the lumbar spine
 • Describe the MSI syndromes of the scapula and humerus
 • Descirbe the MSI syndromes of the cervical spine
 • Perform the tests of the MSI exam for the lumbar spine, the scapula, the humerus, and the cervical spine
 • Make a diagnosis of MSI syndromes of the lumbar spine, scapula, humerus, and cervical spine
 • Perform a complete exam of the lumbar spine, scapula, humerus, and cervical spine
 • Develop a treatment program based upon the results of the exam and identification of the syndrome of the lumbar spine, scapula, humerus, and cervical spine.
 • 09-12.09.2021 | Rzeszów
 • 4 dni / 28 godzin wykładowych
 • Hotel Grein | ul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów
Zarejestruj się
 

1990 zł – oferta promocyjna dla zgłoszeń tylko do 31.03.2021 
890zł – zaliczka + 1100zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

2500 zł – oferta regularna
890zł – zaliczka + 1610zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

 •  j. angielski -> tłumaczenie na j. polski – Marek Barna

Shirley Sahrmann

B.Phty. MCSP MAPA

Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego kręgosłupa i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

Kurs otwiera przed uczestnikami nowe możliwości terapii, obala mity krążące w świecie fizjoterapii i rehabilitacji dotyczące terapii odcinka lędźwiowego i wskazuje drogę do wyleczenia pacjenta poprzez świetną diagnostykę i samodzielną, czynną pracę, co w dzisiejszych czasach jest stosunkowo rzadkie. Dostarcza wiedzy dzięki której terapeuta jest w stanie ocenić pacjenta w funkcji i na podstawie wyników dojść do przyczyny dysfunkcji i efektywnie ją leczyć.
MIROSŁAWA WOLICKA, FIZJOTERAPEUTKA | POLSKA
Zarówno koncepcja Kinetic Control jak i Performance Stability są doskonałymi narzędziami diagnostyczno-terapeutycznymi dysfunkcji narządu ruchu. Polecam ją w szczególności specjalistom zajmującym się fizjoterapią w ortopedii i traumatologii sportowej. Metody te pozwalają na kompleksową ocenę kontroli motorycznej oraz balansu mięśniowego w wysokich i niskich progach. Wprowadzenie indywidualnego programu usprawniania opartego na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych pozwala na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności ruchowej.
PAWEŁ MOLSKI, FIZJOTERAPEUTA | BYDGOSZCZ, POLSKA
Bardzo ciekawy kurs rozwijające przede wszystkim diagnozowanie pacjentów, ocenę dysfunkcji, dający wiele możliwości terapeutycznych. Bardzo duża wiedza, oraz ciekawy sposób przekazywania informacji przez wykładowcę. Mogę o kursie wypowiedzieć się w samych superlatywach. Polecam młodszym jak i starszym fizjoterapeutom.
PIOTR PAPROCKI, FIZJOTERAPEUTA | POLSKA
Kurs dostarczył bardzo dużo informacji na temat jak postępować z pacjentem, jak go diagnozować i co zastosować do danego problemu. Najbardziej w tym pomogli pacjenci, którzy uczestniczyli w kursie w ramach terapii i dzięki temu najlepiej można było zrozumieć kiedy dane testy zastosować.
MONIKA KITA-CICH, FIZJOTERAPEUTKA | DĘBICA, POLSKA
Kolejna część, która w połączeniu z innymi modułami łączyć się w całość i pozwala bardzo dokładnie przeanalizować całą kończynę dolną wraz z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym. Przedstawione zagadnienia pogłębiają wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Kurs razem z całą koncepcją godny polecenia.
ELŻBIETA GROCHOWICZ, FIZJOTERAPEUTKA | ŁAŃCUT, POLSKA
Kurs bardzo przydatny. Zostało przedstawionych wiele ciekawych informacji dotyczących kończyny dolnej. Zdobytą wiedzą na pewno wykorzystam w swojej pracy z pacjentami.
ALICJA KĘDZIORA, FIZJOTERAPEUTKA | GŁOGÓW, POLSKA

Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej

Artykuły z fizjoterapii, które warto przeczytać

Tytuł artykułu
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
1 file(s) 636 downloads
Bark, Fizjoterapia, Kinetic Control, Kolano, Kończyna dolna, Konflikt Panewkowo Udowy, Kręgosłup lędźwiowy, Kręgosłup szyjny, Miednica, Staw krzyżowo-biodrowy, The Movement Solution 3 lutego 2023
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
1 file(s) 133 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
1 file(s) 872 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
1 file(s) 3376 downloads
Fizjoterapia 2 lutego 2023
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
1 file(s) 1673 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
1 file(s) 1555 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
1 file(s) 2409 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
1 file(s) 1639 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
1 file(s) 2278 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, Konflikt Panewkowo Udowy, The Movement Solution 2 lutego 2023
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
1 file(s) 1794 downloads
Fizjoterapia, Movement System Impairments, The Movement Solution 2 lutego 2023
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
1 file(s) 2857 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
1 file(s) 1517 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
1 file(s) 2147 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
1 file(s) 1221 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
1 file(s) 2596 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
1 file(s) 1918 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
1 file(s) 3307 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
1 file(s) 1659 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
1 file(s) 2509 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
1 file(s) 1835 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
1 file(s) 1724 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, Kręgosłup lędźwiowy 1 lutego 2023
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
1 file(s) 1680 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 1522 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 3346 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 1559 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
1 file(s) 2339 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control 1 lutego 2023
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
1 file(s) 2453 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
1 file(s) 2381 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023