trening-miesni-lokalnych

Trening mięśni lokalnych (stabilizacja głęboka)

Podnieś swoje kwalifikacje, zwiększ swoje umiejętności z zakresu ruchu. Pomóż swoim klientom kontrolować własne ruchy, nawet w codziennych czynnościach. Sportowcy również wymagają takiej pomocy jak również optymalizacji funkcji. Poprawnie identyfikować nieprawidłowe wzorce ruchowe w oparciu o dysbalans mięśniowy, który ma kluczowe znaczenie dla kontroli ruchu i jego reedukacji.


Kalendarz szkoleń

Human anatomy spine healing highlighted in blue.

W skład głębokiego cylindra mięśniowego wchodzą mięśnie zaliczane do stabilizatorów lokalnych, których zadaniem jest segmentarna kontrola translacji podczas funkcjonalnych ruchów. W prawidłowej sytuacji mięśnie te powinny aktywować się wcześniej (lub równocześnie) niż globalne mięśnie, w celu wyhamowania niekontrolowanej translacji i obciążeń z nią związanych.

Badania pokazują, że wśród pacjentów bólowych (lub z historią bólową) timing tej grupy mięśniowej (feedforward) jest zaburzony. Ten deficyt może przyczyniać się do nawrotu dolegliwości. Odtworzenie prawidłowego czasu reakcji mięśnia może okazać się niezbędne w terapii z pacjentem z  dolegliwości w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego.

 1. Dlaczego ruch ma wpływ na system mięśni lokalnych? Przegląd EBM dotyczący roli wyprzedzającej aktywacji lokalnego systemu stabilizatorów w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli segmentarnej podczas funkcjonalnych ruchów
 2. Przegląd anatomii i funkcji stabilizatorów lokalnych odcinka lędźwiowego i szyjnego oraz obręczy biodrowej i barkowej
 3. Omówienie wpływu bólu oraz zaburzeń motorycznych na rekrutację mięśniową
 4. Omówienie zasad klinicznej oceny efektywności pracy lokalnego systemu mięśniowego
 5. Wykorzystanie specyficznych i niespecyficznych testów diagnostycznych
 6. Lokalizacja oraz trening z wykorzystaniem różnych strategii torowania mięśniowego dla stabilizatorów lokalnych odcinka lędźwiowego i szyjnego oraz obręczy biodrowej i barkowej

Na koniec szkolenia uczestnik będzie w stanie:

 • Omówienie roli stabilizatorów lokalnych
 • Omówienie zmian neurofizjologicznych w zakresie rekrutacji mięśniowej podczas sytuacji bólowej i bezbólowej
 • Przedstawienie wskazań klinicznych oraz podgrupy pacjentów, u których priorytetem rehabilitacji jest praca na efektywnością stabilizatorów lokalnych
 • Przedstawienie wytycznych oraz podgrupy pacjentów, u których nie ma bezwzględnych wskazań do treningu grupy mięśni lokalnych
 • Omówienie testów klinicznych dla stabilizatorów lokalnych odcinka lędźwiowego, szyjnego, obręczy barkowej i miednicznej
 • Przedstawienie specyficznych i niespecyficznych form reedukacji stabilizatorów lokalnych
 • Integracja pracy cylindra głębokiego w globalnym ujęciu funkcjonalnym
 • Zrozumiesz jak zmienia się rekrutacja mięśnia w zależności od zaburzeń motorycznych
 • Będziesz w stanie przeprowadzić testy kliniczne oceniające rekrutację stabilizatorów lokalnych i stabilizatorów globalnych
 • Lepiej zrozumiesz relację pomiędzy zaburzeniami motorycznymi a stabilizatorami lokalnymi
 • Poznasz szereg skutecznych strategii pozwalających pacjentom odzyskać optymalną rekrutację mięśni lokalnych
 • 16-17.11.2019 | Rzeszów
 • 2 dni / 16 godzin
 • FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii ul. Podpromie 8/2a, 35-051 Rzeszów
990 zł
dla 10 pierwszych zgłoszeń
 • j. polski

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

Kurs otwiera przed uczestnikami nowe możliwości terapii, obala mity krążące w świecie fizjoterapii i rehabilitacji dotyczące terapii odcinka lędźwiowego i wskazuje drogę do wyleczenia pacjenta poprzez świetną diagnostykę i samodzielną, czynną pracę, co w dzisiejszych czasach jest stosunkowo rzadkie. Dostarcza wiedzy dzięki której terapeuta jest w stanie ocenić pacjenta w funkcji i na podstawie wyników dojść do przyczyny dysfunkcji i efektywnie ją leczyć.
MIROSŁAWA WOLICKA, FIZJOTERAPEUTKA | POLSKA
Zarówno koncepcja Kinetic Control jak i Performance Stability są doskonałymi narzędziami diagnostyczno-terapeutycznymi dysfunkcji narządu ruchu. Polecam ją w szczególności specjalistom zajmującym się fizjoterapią w ortopedii i traumatologii sportowej. Metody te pozwalają na kompleksową ocenę kontroli motorycznej oraz balansu mięśniowego w wysokich i niskich progach. Wprowadzenie indywidualnego programu usprawniania opartego na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych pozwala na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności ruchowej.
PAWEŁ MOLSKI, FIZJOTERAPEUTA | BYDGOSZCZ, POLSKA
Bardzo ciekawy kurs rozwijające przede wszystkim diagnozowanie pacjentów, ocenę dysfunkcji, dający wiele możliwości terapeutycznych. Bardzo duża wiedza, oraz ciekawy sposób przekazywania informacji przez wykładowcę. Mogę o kursie wypowiedzieć się w samych superlatywach. Polecam młodszym jak i starszym fizjoterapeutom.
PIOTR PAPROCKI, FIZJOTERAPEUTA | POLSKA
Kurs dostarczył bardzo dużo informacji na temat jak postępować z pacjentem, jak go diagnozować i co zastosować do danego problemu. Najbardziej w tym pomogli pacjenci, którzy uczestniczyli w kursie w ramach terapii i dzięki temu najlepiej można było zrozumieć kiedy dane testy zastosować.
MONIKA KITA-CICH, FIZJOTERAPEUTKA | DĘBICA, POLSKA
Kolejna część, która w połączeniu z innymi modułami łączyć się w całość i pozwala bardzo dokładnie przeanalizować całą kończynę dolną wraz z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym. Przedstawione zagadnienia pogłębiają wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Kurs razem z całą koncepcją godny polecenia.
ELŻBIETA GROCHOWICZ, FIZJOTERAPEUTKA | ŁAŃCUT, POLSKA
Kurs bardzo przydatny. Zostało przedstawionych wiele ciekawych informacji dotyczących kończyny dolnej. Zdobytą wiedzą na pewno wykorzystam w swojej pracy z pacjentami.
ALICJA KĘDZIORA, FIZJOTERAPEUTKA | GŁOGÓW, POLSKA
  kc2-baner-fizjoterapia-szyja

Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej

Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

 • Poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu
 • Zdobądź jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u ich pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych
 • Spojrzyj na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobacz jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.

Artykuły z fizjoterapii, które warto przeczytać

Tytuł artykułu Pobierz
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  1 files      545 downloads
Download
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
  1 files      114 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
  1 files      791 downloads
Download
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
  1 files      3315 downloads
Download
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
  1 files      1615 downloads
Download
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
  1 files      1548 downloads
Download
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2327 downloads
Download
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
  1 files      1599 downloads
Download
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
  1 files      2229 downloads
Download
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
  1 files      1771 downloads
Download
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2775 downloads
Download
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
  1 files      1479 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
  1 files      2124 downloads
Download
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
  1 files      1204 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
  1 files      2577 downloads
Download
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
  1 files      1891 downloads
Download
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
  1 files      3286 downloads
Download
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
  1 files      1642 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2487 downloads
Download
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
  1 files      1810 downloads
Download
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
  1 files      1693 downloads
Download
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  1 files      1652 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1489 downloads
Download
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      3321 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1528 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2309 downloads
Download
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
  1 files      2430 downloads
Download
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
  1 files      2345 downloads
Download