Tytuł artykułu Pobierz
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  1 files      563 downloads
Download
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
  1 files      122 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
  1 files      798 downloads
Download
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
  1 files      3324 downloads
Download
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
  1 files      1624 downloads
Download
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
  1 files      1552 downloads
Download
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2344 downloads
Download
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
  1 files      1611 downloads
Download
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
  1 files      2244 downloads
Download
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
  1 files      1776 downloads
Download
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2783 downloads
Download
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
  1 files      1489 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
  1 files      2131 downloads
Download
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
  1 files      1205 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
  1 files      2584 downloads
Download
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
  1 files      1900 downloads
Download
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
  1 files      3292 downloads
Download
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
  1 files      1645 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2493 downloads
Download
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
  1 files      1818 downloads
Download
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
  1 files      1700 downloads
Download
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  1 files      1660 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1498 downloads
Download
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      3329 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1533 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2314 downloads
Download
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
  1 files      2434 downloads
Download
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
  1 files      2363 downloads
Download
” lost_password_link=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]