Tytuł artykułu Pobierz
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  1 files      604 downloads
Download
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
  1 files      130 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
  1 files      840 downloads
Download
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
  1 files      3337 downloads
Download
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
  1 files      1636 downloads
Download
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
  1 files      1552 downloads
Download
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2368 downloads
Download
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
  1 files      1626 downloads
Download
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
  1 files      2261 downloads
Download
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
  1 files      1781 downloads
Download
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
  1 files      2789 downloads
Download
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
  1 files      1502 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
  1 files      2140 downloads
Download
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
  1 files      1211 downloads
Download
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
  1 files      2589 downloads
Download
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
  1 files      1908 downloads
Download
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
  1 files      3297 downloads
Download
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
  1 files      1649 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2498 downloads
Download
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
  1 files      1824 downloads
Download
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
  1 files      1705 downloads
Download
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  1 files      1666 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1502 downloads
Download
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      3336 downloads
Download
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
  1 files      1540 downloads
Download
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  1 files      2321 downloads
Download
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
  1 files      2441 downloads
Download
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
  1 files      2368 downloads
Download
” lost_password_link=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]