l1-kc-ledzwiowy-biodro2

Zaburzenia motoryczne odcinka lędźwiowego i biodra.
Efektywność mięśniowa dla odcinka lędźwiowego i biodra.

Szkolenie realizowane w dwóch zjazdach w systemie 3 dni + 3 dni. Szczegółowej analizie poddawany jest obszar lędźwiowo-miedniczno-biodrowy oraz kończyny dolnej w celu zdefiniowania i połączenia ze sobą – diagnostyki, oceny, terapii i treningu.  W ramach szkolenia wiadomości dotyczące oceny miejsca i kierunku niekontrolowanego ruchu oraz oceny wzorców ruchowych (I-szy zjazd)Część zasadnicza szkolenia dotyczy rozbudowanej oceny układu mięśniowego (II-gi zjazd). Do prawidłowego funkcjonowania w ruchu niezbędny jest odpowiedni wzorzec rekrutacji mięśniowej w odniesieniu do mięśni jedno- i wielostawowych a także stabilizatorów i mobilizatorów. W procesie oceny należy zwrócić uwagę zarówno na ocenę wydolności i efektywności pracy mięśnia (w niskim i wysokim progu pobudliwości) jak i na odpowiednią elastyczność i długość mięśnia – co zostanie szczegółowo omówione. Pozostałe moduły dotyczące tej tematyki to Trening mięśni lokalnych (2dni), Staw krzyżowo-biodrowy, miednica (4dni). Jesteśmy przekonani iż po tych szkoleniach przejdziesz na dużo wyższy poziom pracy ze swoimi pacjentami w obrębie odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego.

Zarejestruj się

Grandfather, Grandson And Father With Football In Garden Metoda Kinetic Control jest mocno związana z fizjoterapią funkcjonalną, neurologią, ortopedią i rozwojem ruchowym. Trening i terapia nastawione są na rozwój prawidłowych schematów ruchowych zarówno u dziecka, młodego pacjenta jak i u osoby dorosłej czy sportowca. Terapeuta w analizie funkcjonalnej porównuje zdolności kognitywne pacjenta z zaburzeniami strukturalnymi i możliwościami funkcjonalnymi. Analiza i ocena dają fizjoterapeucie nowe perspektywy i możliwości optymalizacji funkcji, która została zaburzona na poziomie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Praca według Kinetic Control pozwoli rozszerzyć twój warsztat terapeutyczny jak i dalszej progresji z pacjentem. Poznasz jak rozpoznać błędy ruchowe związane z zaburzeniem struktury, funkcji, uwarunkowaniami antropometrycznymi, biomechanicznymi jak również środowiskowymi. Zrozumiesz jak należy interpretować i w miarę potrzeby klinicznej modyfikować funkcję twojego pacjenta. Proces diagnostyki i oceny ruchu jest szczegółowo omawiany w oparciu o aktualne badania, dowody naukowe i kliniczną literaturę. Pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym i stawem biodrowym istnieje ścisła zależność podczas czynności dnia codziennego. W związku z tym niezbędna jest ocena i interpretacja tych obszarów zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i strukturalnym.

Podczas tego modułu zostanie szczegółowo omówiona ocena oraz interpretacja zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i obręczy biodrowej. Zostanie przedstawiony szereg strategii reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego pod kątem neurofizjologii jak i biomechaniki.

kinetic-control-do-celu

Ruchy w obrębie odcinka lędźwiowego i bioder są zarówno anatomicznie, jak i biomechaniczne powiązane z wieloma mięśniami odpowiadającymi za wykonanie konkretnego ruchu. Zatem niezbędna jest odpowiednia współpraca i równowaga w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Uczestnikom szkolenia zostanie przedstawiony zaproponowany przez Comerforda funkcjonalny podział mięśniowy na stabilizatory lokalne, globalne oraz mobilizatory. Każdy z tych układów mięśniowych charakteryzuje się odmienną fizjologią, biomechaniką, nauero- i patofizjologią co wiążę się z koniecznością oceniania poszczególnych mięśni ze szczególnych uwzględnieniem różnych parametrów.

Podczas tego modułu ocenie zostaną poddane wzorce aktywacji synergistycznych mięśni oraz interpretacja zaburzeń rekrutacji w relacji do bólu i zaburzeń funkcji. Zostanie przedstawiony szereg testów oceniających wydolność mięśni odpowiedzialnych za kontrolę zakresu ruchu (ROM). Jeden z warsztatów zostanie poświęcony na przedstawienie powiązań między zaburzeniami motorycznymi a wydolnością mięśniową.

 1. Pojęcie ruchu i kontroli motorycznej.
 2. Omówienie funkcjonalnej klasyfikacji mięśniowej z podziałem na:
  • stabilizatory lokalne,
  • stabilizatory globalne,
  • mobilizatory globalne. 
 3. Trening neutralnej pozycji w stawie (antropometria oraz zmiany strukturalne) – indywidualizacja.
 4. Zasada miejsca i kierunku niekontrolowanego ruchu (NR).
 5. Diagnostyka występujących mechanizmów bólowych.
 6. Zasady testowania kontroli ruchu i stawianie klinicznej diagnozy dotyczącej NR (klasyfikacja zespołów).
 7. Kontrola kierunku ruchu w odcinku lędźwiowym:
  • zgięcie: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” zgięciowej,
  • wyprost: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” wyprostnej,
  • rotacja/ruchy niesymetryczne: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” kierunku rotacji i zgięcia bocznego.
 8. Kontrola kierunku ruchu w stawie biodrowym: zgięcie, wyprost, rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, przywiedzenie, odwiedzenie.
 9. Przedstawienie typowych dysfunkcji odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego.
 10. Zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności.
 11. Kognitywny trening reedukacji kontroli ruchu – strategie i zastosowanie.
 12. Dobór form reedukacji ruchu dla pacjentów/klientów – cele i priorytety.
 13. Wykorzystywanie technik tejpowania ENDURA TAPE w celu wsparcia NR i poprawy reedukacji wzorca ruchowego.
 1. Przegląd anatomii i funkcji mięśni odcinka lędźwiowego i biodra.
 2. Omówienie funkcjonalnej roli mięśni oraz wpływu bólu na zaburzenie jego funkcji.
 3. Wpływ ośrodkowego układu nerwowego na dysbalans mięśniowy .
 4. Obserwacja, testowanie i ocena mięśni jednostawowych odcinka lędźwiowego i biodra pod kątem:
  • pracy koncentrycznej (mobilność),
  • pracy ekscentrycznej (kontrola rotacji),
  • niskiej, stałej aktywacji progu napięcia mięśni (postawa),
  • progresji obciążenia w terapii i ćwiczeniach (funkcja).
 5. Kontrola nierównowagi mięśniowej – elastyczność.
 6. Techniki manualne wyhamowujące nadaktywną pobudliwość w globalnym systemie mięśni.
 7. Przedstawienie, aplikacja i rozwinięcie RAH (restabilizacji aktywnie hamującej).
 8. Znaczenie i użycie technik na punktach spustowych dot. powięzi mięśniowych i neuromobilizacji.
 9. Ocena długości i dominacji mięśni wielostawowych (obserwacja, test i ocena).
 10. Strategie postępowania terapeutycznego.

Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

 • Wyjaśnić zagadnienia związane z kontrolą motoryczną i niekontrolowanym ruchem (NR).
 • Ocenić pacjenta w sposób statyczny i dynamiczny / strukturalny i funkcjonalny.
 • Powiązać antropometrię oraz zmiany fizjologiczne z funkcją pacjenta.
 • Zbadać i sklasyfikować specyficzne wzorce ruchowe dla odcinka lędźwiowego i biodra  (skłon, wyprost, rotacja, zgięcie boczne, przysiad).
 • Rozpoznać i potwierdzić dysfunkcję ruchową przy wykorzystaniu odpowiednich testów kontroli kierunku ruchu.
 • Ułatwiać reedukację wzorca ruchowego za pomocą odpowiednich technik tejpowania ENDURA TAPE.
 • Planować terapię w oparciu o aktualne wyniki badań naukowych (przegląd najnowszych doniesień naukowych EBM).
 • Oceniać, diagnozować i klasyfikować ruch w odniesieniu do bólu z perspektywy zaburzenia kontroli motorycznej i biomechaniki.
 • Planować trening aby unikać nadmiernych przeciążeń, bólu i patologii zarówno w ujęciu terapii jak i profilaktyki.
 • Omówić funkcjonalny podział mięśni: na stabilizatory globalne i mobilizatory, oraz wpływ dysbalansu mięśniowego na niekontrolowany ruch w obrębie odcinaka lędźwiowego i biodra.
 • Zrozumieć zmiany fizjologiczne związane z zaburzeniem wzorca aktywacji mięśni synergistycznych.
 • Przewidzieć zmiany w długości i aktywacji mięśni w relacji do bólu i zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i biodra.
 • Testować i odtworzyć odpowiednią aktywację mięśni globalnych odcinka lędźwiowego i biodra.
 • Testować elastyczność mobilizatorów globalnych oraz omówić techniki wyhamowania nadmiernej pobudliwości tej grupy mięśni w obrębie odcinka lędźwiowego i biodra.
 • 21-23.05.2021 + 18-20.06.2021 | Katowice
 • 2 x 3 dni / 6 dni – 42 godziny
 • Katowice – szczegóły już wkrótce
Zarejestruj się
 • 05-07.02.2021 L1, 05-07.03.2021 L2 | Rzeszów
 • 2 x 3 dni / 6 dni – 42 godzin
 • CK HETMAN Sala szkoleniowa FIZJO-SPORT | ul. Langiewicza 29a, 35-085 Rzeszów
Zarejestruj się

UWAGA! Szkolenie jest realizowane tylko w formie 2 zjazdy po 3 dni. Podana cena jest za całość szkolenia – 6 dni.

2700 zł – oferta promocyjna dla 10 pierwszych zgłoszeń
400zł – zaliczka + 2300zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

2800 zł – oferta regularna
400zł – zaliczka + 2400zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

Harmonogram płatności

ZALICZKA: 400zł – do 5 dni roboczych od rejestracji potwierdza udział w szkoleniu

DOPŁATA KC_MOD1 – 1600zł do 4 tygodni przed pierwszym zjazdem wybranego szkolenia 
DOPŁATA KC_MOD2 – 700zł (oferta promocyjna) / 800zł (oferta regularna) do 4 tygodni przed drugim zjazdem wybranego szkolenia

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

 • Poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu
 • Zdobądź jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u ich pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych
 • Spojrzyj na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobacz jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.

Zarejestruj się

Artykuły z fizjoterapii, które warto przeczytać

Tytuł artykułu
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
1 file(s) 628 downloads
Bark, Fizjoterapia, Kinetic Control, Kolano, Kończyna dolna, Konflikt Panewkowo Udowy, Kręgosłup lędźwiowy, Kręgosłup szyjny, Miednica, Staw krzyżowo-biodrowy, The Movement Solution 3 lutego 2023
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
1 file(s) 133 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
1 file(s) 858 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
1 file(s) 3354 downloads
Fizjoterapia 2 lutego 2023
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
1 file(s) 1644 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
1 file(s) 1552 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
1 file(s) 2385 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
1 file(s) 1630 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
1 file(s) 2268 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, Konflikt Panewkowo Udowy, The Movement Solution 2 lutego 2023
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
1 file(s) 1785 downloads
Fizjoterapia, Movement System Impairments, The Movement Solution 2 lutego 2023
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
1 file(s) 2815 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
1 file(s) 1508 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
1 file(s) 2144 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
1 file(s) 1216 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
1 file(s) 2593 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
1 file(s) 1912 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
1 file(s) 3300 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
1 file(s) 1652 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
1 file(s) 2504 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
1 file(s) 1830 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
1 file(s) 1713 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, Kręgosłup lędźwiowy 1 lutego 2023
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
1 file(s) 1672 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 1509 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 3341 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 1547 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
1 file(s) 2329 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control 1 lutego 2023
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
1 file(s) 2444 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
1 file(s) 2371 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023