logoKineticControl-smallPrewencja, diagnostyka, ocena i terapia funkcjonalna – szkolenia fizjoterapia

Kinetic Control kompletne narzędzie pracy dla fizjoterapeutów i lekarzy

Kinetic Control to nowoczesna koncepcja fizjoterapeutyczna, która istnieje na Świecie od 1995 roku. Koncepcja została założona przez Marka Comerforda, we współpracy z prof. Shirley Sahrmann oraz Vladimirem Jandą. Koncepcja Kinetic Control pozwala na kompleksowe spojrzenie na pacjenta – począwszy od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia (szkolenia fizjoterapia). Jak sama nazwa wskazuje, koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe EBM (Evidence Based Medicine).

Kursy Kinetic Control wprowadzają pojęcie dynamicznej stabilności i równowagi mięśniowej. Szkolenia fizjoterapia szczegółowo omawiają system ruchu jako źródło dysfunkcji i symptomów z nim związanych. Omówiona zostaje funkcjonalna klasyfikacji systemu mięśni wraz z typowymi wzorcami dysfunkcji w lokalnym (miejscowym) i globalnym systemie. Główną tematyką jest mechanizm kontroli motorycznej zarówno segmentarnej na poziomie translacji jak i kontroli funkcjonalnego zakresu ruchu na poziomie całego odcinka. Koncepcja porusza problem dynamicznej dysfunkcji (stabilności stawu) opisując go jako niekontrolowany ruchu (‘niestabilność’). Kolejnym problemem z którym związana jest niestabilność często jest utrata kontroli zakresu ruchu (ograniczenie=restrykcja). Zarówno niestabilność jak i brak kontroli zakresu ruchu mają bezpośrednią relację z bólem i patologią. Podczas kursu tłumaczone są różnice między kontrolą motoryczną i treningiem siły (symetrycznym i asymetrycznym). Podane zostają kliniczne wskazówki, kiedy reedukować kontrolę motoryczną, a kiedy wprowadzać trening oparty na wzmacnianiu mięśni w odzyskaniu pełnej funkcji i kontroli ruchu.

Troska o jakość ruchu - szkolenia fizjoterapia

Proces diagnostyki i oceny ruchu jest szczegółowo omawiany w oparciu o aktualne badania, dowody naukowe i kliniczną literaturę. Mechaniczne podgrupy populacji sklasyfikowane pod względem bólu i patologii systemu mięśniowo-szkieletowego są zidentyfikowane w oparciu o aktualny system oceny kontroli motorycznej. Kliniczne testy kontroli motorycznej pozwalają dokładnie ocenić dysfunkcję niestabilności. Rozumiejąc zasady oceny i korekcji dysfunkcji kontroli motorycznej jesteśmy w stanie skorygować istniejącą patologię. Kliniczne podejście oparte na praktycznym zastosowaniu aktualnych badań naukowych umożliwia stworzenie indywidualnej terapii korygującej mechaniczną dysfunkcję ruchu.

Demo wykładu: Wprowadzenie do koncepcji Kinetic Control

Zobacz pełne nagranie
Aktualne badania naukowe wskazują, iż ludzie z bólem wykorzystują zupełnie inne wzorce ruchowe niż osoby bez bólu. Często osoby z tą samą diagnozą patologii wykorzystują zupełnie inne wzorce dysfunkcji ruchu. To może krytycznie wpłynąć na rozwój, epizody bólu i strategie postępowania terapeutycznego, co w konsekwencji prowadzi do chronicznych dolegliwości. Badania w ostatnich 5 latach pokazały, że niekontrolowany ruch (z ang. Uncontrolled Movement – UCM) jest bezpośrednio związany z bólem i częstotliwością jego powtarzania się. Niekontrolowany ruch jest diagnozowany przez serię testów kontroli motorycznej, które identyfikują zarówno miejsce jak i kierunek niekontrolowanego ruchu.

Kinetic Control – szkolenia fizjoterapia, które pomogą Ci w zrozumieniu wielu niezbędnych informacji

 • Poznać wpływ niekontrolowanego ruchu na ból, dysfunkcję, niezdolność do pracy fizycznej i częstotliwość powtarzania się symptomów.
 • Zrozumieć i umieć zastosować rozwinięte pojęcie „Centralnej Stabilizacji”.
 • Zrozumieć różnice między „stabilnością kontroli motorycznej”, „Treningiem siły” i „tradycyjnym zastosowaniem treningu symetrycznego w rehabilitacji”.
 • Zidentyfikować miejsce, kierunek i napięcie mięśni w dysfunkcji ruchu.
 • Zdiagnozować dysfunkcję pod względem miejscowej i globalnej funkcji mięśnia.
 • Zidentyfikować potencjalne strategie przekwalifikowania -„przeprogramowania”.
 • Planowanie treningu stabilności i indywidualnego programu ćwiczeń terapeutycznych.
 • Zasady aplikacji reedukacji kontroli motorycznej w celu korekcji miejscowej i globalnej dysfunkcji stabilności

Szkolenia fizjoterapia szczegółowo przedstawiają dysfunkcję ruchu pod kątem

 • Stabilizacji lokalnej (stabilizatory głębokie – mięśnie lokalne).
 • Nierównowagi mięśniowej (mięśnie jednostawowe vs. wielostawowe).
 • Technik manualnych ułatwiających torowanie mięśni lokalnych i globalnych.
 • Technik manualnych obniżających napięcie 'skróconych’ mięśni.
 • Technik manualnych korygujących błędne kompensacje.
 • Zaburzenia stabilności dynamicznej.
 • Niestabilności i ograniczenia ruchu.
 • Klinicznej oceny niestabilności i jej wpływu na ruch.
 • Dynamicznej kontroli kierunku ruchu.
 • Kontroli zakresu ruchu.
 • Kontroli translacji.
 • Podejmowania klinicznej decyzji w celu funkcjonalnej integracji do normalnej funkcji.

Szkolenia fizjoterapia – Kinetic Control są oparte o medyczną ewidencję naukową (EBM)

Do wyboru mamy dwie możliwości:

 1. Kompleksowe rozwiązanie The Movement Solution | 15 dni z Kinetic Control
 2. Modułowe rozwiązanie Kinetic Control podzielone na szkolenia 2,3 i 4 dniowe

Szkolenia modułowe Kinetic Control należy rozpocząć od poziomu pierwszego L1 zanim zapisze się na szkolenie z poziomu drugiego L2 związane z daną tematyką.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

Tytuł artykułu
Kinetic Control jako podstawowe narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
1 file(s) 636 downloads
Bark, Fizjoterapia, Kinetic Control, Kolano, Kończyna dolna, Konflikt Panewkowo Udowy, Kręgosłup lędźwiowy, Kręgosłup szyjny, Miednica, Staw krzyżowo-biodrowy, The Movement Solution 3 lutego 2023
Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit
1 file(s) 133 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac
1 file(s) 870 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Centrum stabilizacji „core stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control
1 file(s) 3376 downloads
Fizjoterapia 2 lutego 2023
Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca
1 file(s) 1673 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu
1 file(s) 1555 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
1 file(s) 2408 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Skuteczność ćwiczeń mięśni prostowników kręgosłupa lędźwiowego – stabilizacja lokalna czy globalne wzmacnianie. Przegląd piśmiennictwa
1 file(s) 1639 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 2 lutego 2023
Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno-biodrowy i ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego
1 file(s) 2277 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, Konflikt Panewkowo Udowy, The Movement Solution 2 lutego 2023
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann
1 file(s) 1794 downloads
Fizjoterapia, Movement System Impairments, The Movement Solution 2 lutego 2023
Analiza rytmu łopatkowo ramiennego na podstawie Koncepcji Kinetic Control.
1 file(s) 2851 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku
1 file(s) 1517 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki | Opis przypadku Część II
1 file(s) 2147 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim
1 file(s) 1221 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki według Koncepcji Kinetic Control! Opis przypadku Część I. Praca globalna
1 file(s) 2596 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę kinetic control opis przypadku.
1 file(s) 1918 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control?
1 file(s) 3306 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Mity czy fakty poparte dowodami?
1 file(s) 1659 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
1 file(s) 2509 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control
1 file(s) 1835 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, The Movement Solution 1 lutego 2023
Koncepcja kinetic control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego
1 file(s) 1724 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control, Kręgosłup lędźwiowy 1 lutego 2023
Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
1 file(s) 1680 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 1522 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 3346 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control
1 file(s) 1558 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
1 file(s) 2339 downloads
Fizjoterapia, Kinetic Control 1 lutego 2023
Metody Kinetic Control i Performance Stability – praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów
1 file(s) 2453 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023
Dysfunkcje ruchu w piłce siatkowej
1 file(s) 2379 downloads
Fizjoterapia 1 lutego 2023