Paweł Molski NZOZ Eskulap w Bydgoszczy

Zarówno koncepcja Kinetic Control jak i Performance Stability są doskonałymi narzędziami diagnostyczno-terapeutycznymi dysfunkcji narządu ruchu. Polecam ją w szczególności specjalistom zajmującym się fizjoterapią w ortopedii i traumatologii sportowej. Metody te pozwalają na kompleksową ocenę kontroli motorycznej oraz balansu mięśniowego w wysokich i niskich progach. Wprowadzenie indywidualnego programu usprawniania opartego na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych pozwala na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności ruchowej.

Monika Rydjan mgr fizjoterapii, Poznań

Część praktyczna kursu poprowadzona profesjonalnie i rzetelnie. Gruntowanie wiedzy i korygowanie błędów w trakcie ćwiczeń, powtarzanie, co daje pewność ruchu i tym samym fachowe podejście do przyszłego, potencjalnego pacjenta. Wiedza teoretyczna odpowiednio zoptymalizowana. Sympatyczna atmosfera.

Małgorzata Mordarska mgr fizjoterapii

Kurs prowadzony był w sposób profesjonalny. Dużym ułatwieniem była niezbyt duża liczebność grupy. Kurs z pewnością wzbogaca warsztat metod i sposobów pracy z pacjentem. Można w nowy, inny sposób spojrzeć na ruch, ból i związane z nim dysfunkcje. Kurs warty polecenia.

Andrzej Struk mgr fizjoterapii

Kurs całkowicie spełnił oczekiwania. Instruktor rzetelny, materiały dobrze przygotowane, dobry klimat.

Ignacy Firek licencjonowany fizjoterapeuta, CRS

Wiadomości zdobyte na kursie w bezpośredni sposób przełożyły się na sposób prowadzonych przez mnie zajęć. Na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy skorygowałem swoje podejście do treningu stabilizacji centralnej, co przyniosło natychmiastowe rezultaty poprawy efektów mojej pracy u pacjentów i zostało dostrzeżone przez moich przełożonych.

Paweł Swakowski licencjonowany fizjoterapeuta, prywatny gabinet w Grudziądzu, Oddział Rehabilitacyjny w NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o. Świecie n/Wisłą

Bardzo profesjonalny kurs prowadzony przez instruktora, który z niebywałą pewnością siebie, a jednocześnie spokojem przekazuje swoją wiedzę kliniczną. Świetny kontakt instruktora z kursantami sprzyja szybszej adaptacji świeżej, nowatorskiej koncepcji, która tłumaczy wiele problemów klinicznych, z jakimi stale się borykamy.

Paweł Rzepecki mgr fizjoterapii, trener osobisty

Bardzo ciekawy system terapeutyczny, wiadomości przekazane w sposób czytelny i zrozumiały.

Beata Latos mgr rehabilitacji ruchowej

Zarówno teoria. jak i praktyka bogata w najnowsze doniesienia naukowe. Prowadzący przedstawia wiadomości i umiejętności w sposób klarowny, rzeczowy, bardzo kompetentny.

Michał Szcześniak mgr fizjoterapii, przychodnia Etermed

Kurs odpowiada na wiele pytań i stanowi bardzo solidną podstawę do zrozumienia kontroli ruchu i równowagi nerwowo-mięśniowej.

Wiktor Olijewski mgr fizjoterapii, Gdańska Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego, odział chirurgii szpitala MSWIA

Miałem już wcześniej okazję uczestniczenia w kursie stabilizacji, jednakże dopiero koncepcja Kinetic Control dała mi pełny i przejrzysty pogląd na możliwości pracy, a także narzędzia diagnostyczne dzięki którym będę lepiej prowadził pacjentów.

Daniel Romanowski mgr fizjoterapii, prywatna klinika

Byłem już na kursie Performance Stability i z ogromną chęcią wziąłem udział w szkoleniu Kinetic Control. Instruktor doskonale zaprezentował ideę kontroli nerwowo-mięśniowej w terapii odcinka lędźwiowego. Materiał zaprezentowany przejrzyście i prosto, stanowi dobre narzędzie dla terapeutów pracujących nad reedukacją ruchową swoich pacjentów.

Tomasz Seweryn mgr fizjoterapii, gabinet prywatny, szpital

Kurs godny polecenia.

Magdalena Grzywa fizjoterapeutka, przychodnia w Warszawie

Polecam. Kurs poprowadzony profesjonalnie. Uzyskane informacje na pewno podniosą efektywność mojej pracy.

Anna Urbanek licencjat fizjoterapii, Warszawa

Koncepcja Kinetic Control pozwala w klarowny sposób zrozumieć istotę ruchu. Szczegółowo omawiany jest proces oceny funkcji ruchu i poprawy jego dysfunkcji. Wiedza nabyta na kursie pozwala dokonać solidnej oceny pacjenta, oraz pomaga wyznaczyć priorytety kliniczne w jego rehabilitacji. Polecam wszystkim studentom ukończenie tego kursu, gdyż wiedza przekazywana na studiach nie daje takiego zrozumienia istoty ruchu. Długo zastanawiałam się czy ten kurs będzie zrozumiały dla studentki, która dopiero co ukończyła 3-letnie studia licencjackie, teraz już wiem, że dokonałam dobrego wyboru. Warto jest uczestniczyć w tym kursie, aby od początku swojej przygody z fizjoterapią dobrze się ukształtować. Udział w kursie pozwolił mi usystematyzować dotychczas zdobyte informacje, a także nauczył nowoczesnego spojrzenia na analizę ruchu. Rewelacyjna 4-dniowa przygoda z koncepcją Kinetic Control. Czekam na kolejny moduł, gdyż chcę dalej podążać tym \"torem myślenia\". Szczerze polecam wszystkim.

Jerzy Habdas magister fizjoterapii, Centrum Widzyk

Kurs Kinetic Control z odcinka lędźwiowego w znaczący sposób podnosi mój warsztat terapeutyczny.

Katarzyna Sobkiewicz licencjonowany fizjoterapeuta, Fizjomed, Kędzierzyn Koźle

Kurs pozwolił mi na szczegółowe zrozumienie funkcji ruchu, klasyfikacji mięśni ze względu na pełnione przez nie funkcje, ukazał jakie dysfunkcje w obrębie odcinka lędźwiowego są spowodowane zaburzeniami kontroli motorycznej i jak ogromny wpływ na stabilizację mają mięśnie lokalne i jedno stawowe. Przedstawiona duża liczba testów klinicznych pozwala na szczegółową diagnostykę i wprowadzenie efektywnego planu leczenia. Uzyskane wiadomości i poznane umiejętności w dużym zakresie poszerzają warsztat fizjoterapeutyczny.

Michał Biniecki PT, MT, REH-MED Warszawa

Byłem uczestnikiem pierwszej części kursu Kinetic Control. Szkolenie i wiedza wyniesiona z kursu bardzo dobrze wpisują się w pracę fizjoterapeutyczną i w pracę terapeuty manualnego. Bardzo ważne jest to, że prezentowane tam zagadnienia poruszają bardzo ważne problemy związane ze stabilnością, niestabilnością i równowagą mięśniową systemu ruchu, a które od wielu lat poddawane są dyskusji. W koncepcji KC spotkamy się z bardzo ważnymi dla rehabilitacji pojęciami ?centralnej stabilizacji?, ?kontroli motorycznej?, ?rekrutacją mięśni?, ? testami kontroli motorycznej?, ?dysfunkcje niestabilności?, czy ?dynamicznej stabilności?. Wszystkie te pojęcia odkrywane są na nowo w odniesieniu do lokalnego i globalnego sytemu mięśni, a co najważniejsze, mają funkcjonalny charakter. W pracy fizjoterapeuty czy terapeuty manualnego dąży się do tego, aby odtworzyć utraconą funkcję, torować prawidłowy wzorzec ruchu, ocenić dysfunkcje i skorygować ją i co najważniejsze zmniejszyć ostre i przewlekłe dolegliwości pacjenta. Gdy chodzi o ostre i podostre stany jest wiele metod fizjoterapeutycznych i terapii manualnej, które świetnie sobie z tym radzą, gorzej jest, gdy musimy walczyć z chronicznym bólem i gdy potrzebna jest reedukacja nerwowo-mięśniowa. Pomimo istnienia różnych koncepcji nerwowo-mięśniowych nie wyczerpują one tematu walki z niestabilnością i bólu przewlekłego. W tej sytuacji koncepcja KC bardzo dobrze opisuje te problemy począwszy od diagnostyki poprzez leczenie, skończywszy na profilaktyce i autoterapii. W tej koncepcji wszystko poparte jest badaniami klinicznymi w oparciu o fizjologię i biomechanikę, w odniesieniu do praktycznych problemów naszych pacjentów. Koncepcja może stanowić integralną część każdej metody terapeutycznej oraz sama spełnia rolę samodzielnej metody w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Na szkoleniu możemy dowiedzieć się jak opracować strategie leczenia w oparciu o wyniki oceny rekrutacji kontroli motorycznej (testy kontroli motorycznej), zaplanować trening rekrutacji mięśni w niskim lub wysokim progu pobudliwości, przeprowadzić reedukację dysfunkcji. Prowadzący szkolenie instruktor bardzo dobrze wprowadza uczestników w problem niestabilności, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego podejścia, co jest bardzo ważne w naszej codziennej pracy w gabinecie. Polecam to szkolenie, ponieważ porusza bardzo ważne zagadnienia w naszej praktyce, wskazuje świeże pomysły i funkcjonalne podejście do problemów, z którymi spotykamy się na co dzień u pacjentów. Ponadto pojawienie się tego sposobu myślenia otwiera na nowo dyskusję niestabilnego i niekontrolowanego ruchu. Poznanie bliżej KC może również nasuwać pytania i wątpliwości, które powinniśmy rozwiązywać w oparciu o wyniesioną wiedzę ze szkolenia i weryfikować ją poprzez pracę z pacjentem, a wtedy koncepcja żyje dzięki naszemu doświadczeniu. Aby tak się stało należy poszerzać swój warsztat pracy i sposób myślenia o dysfunkcji o takie podejście. Szkolenie Kinetic Control daje takie możliwości, co przy bardzo dobrej organizacji sprawia, że uczestnictwo w szkoleniu staje się przyjemnością. Sam skorzystałem z tej możliwości i mam nadzieję, że Kinetic Control nadal będzie dla mnie ważnym ogniwem mojego warsztatu pracy i dla wielu z Was.

Teresa Gniewek mgr rehabilitacji, ZPS Tarnów

Na kursie przedstawiono bardzo ciekawą propozycję pracy, która zmusza do szczegółowej analizy dysfunkcji. Wszyscy wiemy, że jak nie ma takich samych linii papilarnych, tak każdy człowiek ma inny wzorzec ruchu, co w codziennej pracy stanowi trudny problem terapeutyczny. Dobór ćwiczeń na kursie został dobrze przeanalizowany i potwierdzony przez liczne badania. Kurs w części teoretycznej dosyć trudny ze względu na dużą ilość danych i pojęć, które są mało znane nawet dla fizjoterapeutów pracujących w zawodzie kilka lat. Są to jednak rzeczy bardzo istotne i niezbędne do tego, aby dobrze przeprowadzić badanie pacjenta. Mocną stroną kursu jest cześć praktyczna, gdzie prowadzący przykłada szczególną wagę do wykonywania testów (zaskakuje precyzja), co ma znaczny wpływ na końcowy wynik testu. Uważam ze jest to jeden z bardziej praktycznych kursów, jaki pojawił się na rynku i ułatwił mi pracę z pacjentami, którzy mają problem ze stabilizacją, zarówno centralną jak i globalną. Po kilkutygodniowym stosowaniu tej metody okazuje się, że treści przekazane na kursie dają bardzo dobry efekt. Aż 20 procent moich pacjentów z bólem kręgosłupa lędźwiowego czuje znaczne zmniejszenie bólu i poprawę komfortu ruchu.

Małgorzta Gil mgr fizjoterapii, Ośrodek Rehabilitacji Caritas w Cmolasie

Kurs przeprowadzony na wysokim poziomie, kompetentny prowadzący, cierpliwie odpowiadający na wszystkie pytania.

Katarzyna Starzec mgr fizjoterapii, Ośrodek Rehabilitacji Caritas w Cmolasie

Ważne informacje praktyczne, bardzo pomocne w pracy z pacjentami narzekającymi na dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego. Wymaga poświęcenia czasu na diagnostykę i analizę dolegliwości pacjenta. Kurs przeprowadzony na wysokim poziomie i bardzo rzetelnie.

Monika Więcek mgr fizjoterapii

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego.

Mateusz Przystaś mgr fizjoterapii, gabinet rehabilitacji w Strzyżowie, Resovia Asseco Rzeszów

Profesjonalna organizacja i prowadzenie kursu.

Celina Ziobro mgr fizjoterapii, gabinet rehabilitacji w Strzyżowie

Metody nauczania pomogły mi zrozumieć analizę, diagnostykę oraz najczęstsze błędy w postępowaniu klinicznym z pacjentami.

Patryk Kłaptocz mgr fizjoterapii, KS Jastrzębski Węgiel

Profesjonalny kurs z kompetentnym prowadzącym. Bardzo uniwersalna metoda, która jest skuteczna w wielu przypadkach klinicznych.

Maciej Biały mgr fizjoterapii, kadra koszykarzy na wózkach, gabinet prywatny w Katowicach

Pełen profesjonalizm. Kurs merytorycznie na bardzo wysokim poziomie? Naprawdę warto!

Joanna Zapłata mgr fizjoterapii, NZOZ Reh-Med, Legnica

Przedstawia ogrom wiedzy na temat szeroko pojętych mechanizmów stabilizacji i funkcjonalnej rehabilitacji. Kurs bardzo rzetelny i czytelny, poparty badaniami naukowymi ? nie ma się do czego przyczepić. Zdobytą wiedzę można wykorzystać w każdej dziedzinie fizjoterapii ? to kolejna niesamowita zaleta szkolenia.

Mirosława Wolicka mgr fizjoterapii

Kurs otwiera przed uczestnikami nowe możliwości terapii, obala mity krążące w świecie fizjoterapii i rehabilitacji dotyczące terapii odcinka lędźwiowego i wskazuje drogę do wyleczenia pacjenta poprzez świetną diagnostykę i samodzielną, czynną pracę, co w dzisiejszych czasach jest stosunkowo rzadkie. Dostarcza wiedzy dzięki której terapeuta jest w stanie ocenić pacjenta w funkcji i na podstawie wyników dojść do przyczyny dysfunkcji i efektywnie ją leczyć.

Agnieszka Matlak mgr rehabilitacji ruchowej, Zakład Rehabilitacji, Kraków

Koncepcja Kinetic Control jest dla mnie narzędziem, które pozwala zarówno globalne spojrzeć na pacjenta, jak i precyzyjne określić i zdiagnozować problem, z jakim do mnie przychodzi. Jest nieocenioną pomocą nie tylko w mojej pracy terapeutycznej, ale otworzyła mi też oczy na wiele zagadnień związanych z mechanizmem fizjologicznego ruchu oraz zdecydowanie polepszyła jakość mojej pracy w zakresie zajęć, w których wykorzystuj PILATES. Bardzo wiele zrozumiałam i nauczyłam się na tym kursie.

Urszula Kielanowicz mgr rehabilitacji ruchowej, Bełchatów

Kurs uświadomił mi, że jest możliwość wydostania się z bólu, przez ukierunkowaną aktywację mięśni. W pierwszej kolejności dokładna diagnostyka, która dzięki testom klinicznym wykazuje nam błędne wzorce ruchowe, a następnie stabilizacja zapewniona przez właściwe mięśnie. Pozwala to zapobiec nawrotowi bólu i polepszyć jakość życia cierpiącym na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Mimo dużego doświadczenia w zawodzie, kurs pokazał mi nowoczesny sposób badania i doboru ćwiczeń z czego jestem bardzo zadowolona i polecam go wszystkim terapeutom.

Szymon Guc fizjoterapeuta, Oderka Opole

Jestem bardzo zadowolony z możliwości uczestnictwa w kursie. Kurs ułatwia diagnozowanie i wykorzystanie słabych stron sportowca. To wpłynie na prawidłową rehabilitację zawodnika.

Marcin Piechowski fizjoterapeuta, Jagiellonia Białystok

Kurs oceniam bardzo pozytywnie i na pewno pomoże mi on w dalszej pracy zawodowej.

Janusz Łoboda fizjoterapeuta, GKS Piast Gliwice

Kurs odebrałem bardzo pozytywnie. Metody terapeutyczne które zaprezentowano w dużym stopniu ułatwią mi osiągnięcie zamierzonego celu tzn. doprowadzenie zawodnika do poprawy stanu zdrowia. Sposoby prewencji zabezpieczą piłkarzy przed ewentualną kontuzją.

Anna Rogalewicz fizjoterapeutka, Łódź

Jak najbardziej polecam przede wszystkim fizjoterapeutom i instruktorom pracującym z aktywnymi ruchowo (pourazowe przypadki) w celu oceny pracy kontroli motorycznej i pracy lokalnej, jak również siły i dużych obciążeń.

Magdalena Jaworska fizjoterapeutka, Gdańskie Centrum Zdrowia

Kurs ciekawy i pomocny w zrozumieniu działania aparatu ruchu i jego funkcji. Organizacja kursu bardzo dobra. Materiały kursowe bardzo pomocne.

Ewa Kozłowska fizjoterapeutka, UJ Kraków, Gdańskie Centrum Zdrowia - See more at: https://www.fizjo-sport.pl/o-nas/referencje#sthash.zx7uIlh6.dpuf

Kurs pozwolił mi na lepsze zrozumienie procesu diagnostyki funkcjonalnej z uwzględnieniem pracy mięśni w ich globalnej stabilizacji i mobilizacji. Myślę że ten kurs jest potrzebny każdemu fizjoterapeucie ponieważ wiedza takaa rozwija zakres umiejętności, które pozwolą jeszcze sprawniej rehabilitować pacjenta.

Wojciech Zaręba fizjoterapeuta, terapeuta manualny, wykładowca AM Gdańsk

Jako uczestnik pierwszej edycji polecam tę koncepcję wszystkim osobom związanym z fizjoterapią czy sportem, by jako profesjonaliści jeszcze szybciej i skuteczniej radzili sobie z problemami wynikającymi z zaburzeń równowagi mięśniowej, osłabionej kontroli motorycznej zarówno przy wysiłkach w niskim jak i wysokim progu.

Monika Malinowska fizjoterapeutka, zdrowie publiczne, odnowa biologiczna

Kurs ułatwił mi zrozumienie diagnostyki funkcji. Pokazał nowy punkt widzenia oraz poszerzył zakres warsztatu terapeutycznego w pracy z pacjentem. Kurs poleciłabym znajomym terapeutom.

Daniel Romanowski fizjoterapeuta kadry narodowej taekwondo olimpijskiego

System Performance Stability pozwolił mi zrozumieć przyczynę kompensacji ruchowych jakie zawodnicy wytwarzają, gdy ich układ motoryczny nie potrafi precyzyjnie, zgodnie z oczekiwaniami (własnymi, trenera) wykonać konkretnego zadania ruchowego. Wykrycie tzw. \\\"słabych ogniw\\\" w łańcuchu biomechanicznym oraz indywidualnie dobrana procedura treningu wyrównującego deficyty kontroli ruchu przynosi pożądany rezultat w postaci optymalizacji wykonywanej czynności. System ten jako jedyny potrafi też w miarowy i obiektywny sposób określić potencjalne ryzyko urazu i/lub ewentualnego jego nawrotu. Z tego względu polecam osobiste zapoznanie się z tym nowatorskim narzędziem poprawiającym ergonomię ruchu osób szczególnie terapeutom pracującym z pacjentami aktywnymi ruchowo.

Michał Jędruch fizjoterapeuta reprezentacji Polski w boksie

O metodzie Performance Stability mam bardzo pozytywną opinię. Podoba mi się fakt, że zawiera informacje (np. o funkcjonalnej roli mięśni i ich rodzajach) o których większość słyszała, ale w różnych kontekstach. Są one skomponowane w logiczną i przydatną całość. Według mnie Performance trafnie wyjaśnia strategię zachowania organizmu w różnych dysfunkcjach ruchu. Teraz pewne rzeczy, jak np. postawa ciała, czy takie, a nie inne ustawianie kończyn stały się dla mnie oczywiste i czytelne, bo mam dla nich logiczne wyjaśnienie. Jak najbardziej będę polecał kursy Performance i Kinetic Control swoim kolegom fizjoterapeutom i rehabilitantom.

Daniel Szymczyk Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski

Performance Stability to doskonałe, praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów zajmujących się przygotowaniem motorycznym, treningiem funkcjonalnym i fizjoterapią w sporcie. Metoda ta pozwala na kompleksową ocenę stanu funkcjonalnego zawodnika (na różnych etapach treningu oraz w przebiegu rehabilitacji i powrotu zawodnika do treningu po urazach) i wprowadzenie indywidualnego programu treningowego ukierunkowanego na jego ?słabe? strony (ograniczenia i deficyty w zakresie stabilności, mobilności, kontroli motorycznej). Metoda ta uczy myślenia i obserwacji oraz świadomego i indywidualnego podejścia w rehabilitacji i treningu funkcjonalnym. Opiera się na najnowszych badaniach naukowych z zakresu stabilizacji, kontroli motorycznej i treningu funkcjonalnego, a w praktyce może być skutecznym środkiem w prewencji urazów i zmian przeciążeniowych w sporcie i nie tylko. Polecam!!!

Dariusz Puchalski fizjoterapeuta, UM Poznań, Zagłębie Lubin

Moje oczekiwania odnośnie kursu zostały w pełni spełnione. Wartość merytoryczna i poziom szkolenia oceniam bardzo wysoko. Przekazywana jest najbardziej aktualna wiedza. Szkolenie na pewno polecę znajomym, ponieważ wiedza przekazana na kursie istotnie wzbogaca warsztat metod fizjoterapeutycznych.

Dariusz Puchalski fizjoterapeuta, UM Poznań, Zagłębie Lubin

Moje oczekiwania odnośnie kursu zostały w pełni spełnione. Wartość merytoryczna i poziom szkolenia oceniam bardzo wysoko. Przekazywana jest najbardziej aktualna wiedza. Szkolenie na pewno polecę znajomym, ponieważ wiedza przekazana na kursie istotnie wzbogaca warsztat metod fizjoterapeutycznych.

Przemysław Stecko fizjoterapeuta, KSP Polonia Warszawa

Kurs pokazał mi nowe spojrzenie na pracę ze sportowcami i na elementy na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Na pewno wzbogaci mój warsztat pracy. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć, przystępny sposób przekazywania wiedzy.

Paweł Bamber fizjoterapeuta, KSP Polonia Warszawa

Moja opinia o kursie jest bardzo pozytywna. Otwiera nowe spojrzenie na dotychczasową pracę ze sportowcem. Dużo interesujących informacji, które można wykorzystać w pracy zawodowej.

Rafał Wołowski fizjoterapeuta, KS Cisowa

Kurs oceniam bardzo pozytywnie. Uzyskane informacje ukierunkowały moją wiedzę potrzebną do pracy ze sportowcem i piłkarzem, w głównej mierze w zakresie odpowiedniej diagnostyki. Poznane metody pozwolą mi nie tylko sprawnie radzić sobie z urazami, ale przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu.

Bartłomiej Spałek fizjoterapeuta, GKS Katowice

Myślę, że ten kurs wnosi kompletnie nowe spojrzenie na diagnostykę oraz urazowość w sporcie zarówno na poziomie zawodowym, jak i amatorskim. Daje wiele nowych wiadomości na temat biomechaniki funkcjonalnej, przez co o wiele łatwiej jest nam wykryć uraz.

Arkadiusz Trześniewski fizjoterapeuta, gabinet terapii naturalnych

Bardzo mądre podejście do dysfunkcji narządu ruchu, ogromna logika i sens w diagnozowaniu niestabilności. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. W połączeniu z innymi terapiami będzie stanowić bombę terapeutyczną w walce z dolegliwościami bólowymi i brakiem zakresu ruchomości.

Jarosław Ołdachowski fizjoterapeuta, Jagiellonia Białystok

Kurs przygotowany na bardzo wysokim poziomie. Duży zakres wiedzy prowadzącego instruktora. Język bardzo naukowy ale zarazem zrozumiały.

Radosław Kasendra fizjoterapeuta, WKS Śląsk Wrocław

Kurs będzie bardzo przydatny w mojej dalszej pracy zawodowej. Poznałem nowe metody diagnostyki problemów, z którym mogą zmagać się piłkarze lub inni sportowcy. Kurs godny polecenia wszystkim tym, którzy pracują ze sportowcami i nie tylko.

Jarosław Szandrocho fizjoterapeuta, WKS Śląsk Wrocław

Kurs prowadzony w świetnej atmosferze. Zwrócił mi uwagę na detale ćwiczeń wykonywanych przez piłkarzy, na które wcześniej nie zwracałem kompletnie uwagi. Dobre dobieranie pozycji wyjściowych, izolowanych już w swojej formie może być ćwiczeniem rehabilitacyjnym. Bardzo cieszę się z możliwości udziału w tym szkoleniu.

Paweł Barylski trener piłki nożnej, przygotowanie fizyczne, WKS Śląsk Wrocław

Zdobyłem wiedzę dotyczącą właściwego diagnozowania zawodnika od strony dysfunkcji ruchu. W perspektywie przełoży się to na praktyczne zastosowanie właściwych i odpowiednio dobranych ćwiczeń dla poszczególnych graczy. Ponadto zaktualizowałem praktyczne informacje na temat grup mięśniowych i ich wpływu na właściwy ruch u gracza.

Tomasz Nierada fizjoterapeuta, K.S. Polonia Bytom S.A.

Kurs został przeprowadzony w profesjonalny sposób. Wiedza i sposób jej przekazania przez instruktora oceniam na bardzo wysokim poziomie. W szkoleniach bardzo cenię możliwość poszerzenia horyzontów, a na tym szkoleniu właśnie tak się stało.

Magdalena Broda fizjoterapeutka, KSP Polonia Warszawa

Kurs profesjonalnie zorganizowany, z profesjonalnym instruktorem, który w sposób prosty i bardzo przystępny przedstawił materiał, pozwalające mi usystematyzować wiedzę i spojrzeć na pewne rzeczy zupełnie z innej perspektywy. Kurs godny polecenia.

Ewa Chojnowska fizjoterapeutka, AM Gdańsk

Świetny kurs, godny polecenia każdemu fizjoterapeucie.

Łukasz Płóciennik fizjoterapeuta, prywatny gabinet

Znacznie lepiej zrozumiałem pracę i wpływ mięśni na funkcjonalny ruchu. Jak najbardziej polecę wszystkim terapeutom to szkolenie.

Michał Bukartyk fizjoterapeuta, prywatny gabinet, Opole

Bardzo pozytywne wrażenie ze szkolenia. Właściwe omówienie poszczególnych części kursu, zrozumiale wytłumaczone pojęcia i zagadnienia. Praca w grupach przeprowadzona we wzorowy sposób. Będę polecał wszystkim terapeutom ten system pracy.

Uroš Jelen Institute Vita, Słowenia

Very interesting course. I will recommend this courses everyone who works in rehabilitation environment.

Katarzyna Krzemińska fizjoterapeutka, wykładowca AM Gdańsk

Porównując wszystkie ukończone kursy uważam, iż ten kurs należało by przedstawić w czołówce najlepszych kursów dla fizjoterapeutów na rynku polskim. Na pewno informacje zdobyte na kursie przydadzą mi się przy diagnostyce funkcjonalnej pacjentów. Zamierzam kontynuować swoje szkolenie zarówno w Performance Stability, jak również Kinetic Control, aby rozszerzyć w większym stopniu swoją świadomość funkcjonalnej analizy ruchu. W przyszłości chciałabym ukierunkować się na ten system pracy z pacjentem. Zamierzam polecić znajomym kursy z tej dziedziny.

Sabina Pionke-Jersak fizjoterapeutka, AWFiS Gdańsk

Kurs na pewno ułatwi mi zrozumienie w diagnostyce funkcjonalnej. Kurs poleciłabym osobom pracującym ze sportowcami i osobami aktywnymi fizycznie.

Ewa Sobieszyńska i Mariola Nodzikiewicz fizjoterapeutki, Poznań

Uważamy, iż mimo bycia jeszcze na etapie studiów licencjackich przekazana nam wiedza, a raczej sposób jej przekazania był na tyle przystępny i zrozumiały dla nas, że po kursie PS wychodzimy o 4 kroki do przodu w poszerzaniu swoich horyzontów. Dziękujemy!

Tytus Zieńczak fizjoterapeuta, e-fizis placówka fizjoterapeutyczna Poznań

Bardzo rzetelny kurs. Niezbędny w pracy każdego fizjoterapeuty. Szczególnie polecam osobom, które swoją fizjoterapeutyczną przyszłość wiążą ze sportowcami i osobami aktywnymi fizycznie.

Łukasz Kozarski fizjoterapeuta, Górnik Zabrze, Thera-Sport Zabrze

Bardzo ciekawe szkolenie oparte o najnowsze doniesienia naukowe. Zajęcia prowadzone w rzetelny i dogłębny sposób. Kurs przedstawia globalnie problem nierównowagi mięśniowej. Wykorzystanie tej wiedzy z pewnością pomoże każdemu terapeucie w osiągnięciu lepszych efektów w pracy zawodowej.

Błażej Janik fizjoterapeuta, Cracovia Kraków

Kurs otwiera nowe horyzonty na nowoczesną rehabilitację. Jest bardzo konkretny. Informacje w nim zawarte są potwierdzone naukowo, co podkreśla profesjonalne podejście do sprawy rehabilitacji i stabilizacji. Zawarte treści oraz warsztaty programowe oceniam bardzo dobrze. Spokojnie mogę polecić kurs znajomym po fachu.

Marek Schreiber fizjoterapeuta, prywatna przychodnia rehabilitacyjna, Żywiec

Pierwszą myślą, która mi się narzuciła podczas trwania kursu jest to iż wszystko jest tłumaczone bardzo przystępnie. Jest czas na zadawanie pytań i zrozumienie wszystkiego w jasny i zrozumiały sposób. Bardzo nowatorski sposób patrzenia na fizjoterapię. Bardzo polecam wszystkim osobom chcącym się rozwijać w tym kierunku. Jak najwięcej takich kursów!

Teresa Gniewek rehabilitant, ZPS Tarnów

Kurs zorganizowany bardzo profesjonalnie. Treści przekazane jasno i czytelnie. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Udział w kursie pozwolił mi na usystematyzowanie wiadomości na temat stabilizacji jako szerszego problemu a nie tylko terapii centralnej i głębokiej. Bardzo dobry wstęp do dalszej edukacji w funkcjonalnej fizjoterapii.

Dominik Pikuła fizjoterapeuta, Rzeszów

Rewelacyjna 4-dniowa przygoda z Performance Stability zmieniła zupełnie moje podejście do przygotowania, treningu oraz rehabilitacji sportowej. Polecam wszystkim

Rekomendacje

I have pleasure in recommending Michal Hadala as a top-level sports physiotherapist. As someone highly qualified for his age, and with an ever-present hunger to continue his learning, he was able to provide cutting-edge training and treatment for our team of sailors competing in the 2005-2007 America`s Cup yachting competition.

His assistance to me personally went to a further level as he helped me recover and return to full fitness after I broke my L2 vertebrae in a sailing accident in August 2006. By November I was back in the gym doing weights, and in February I was back on the America`s Cup yacht, finally competing in all races of the 2007 America`s Cup season.

His skills in recovery from serious injuries actually go back some time, as he had previously invested much time in this area. Perhaps because of this, Michal is extremely focused on preventing injury, and has a passion for implementing and maintaining a program that includes a lot of work on the core abdominal and lower back muscles, as well as stretching and balance work. These have turned out to be fundamental to all members of the crew, regardless of the nature of their physical activities, and resulted in an almost total reduction of injuries.

Charles Nankin
Team Shosholoza Mastman 2004-2007
J22 class World Champion 2001
BBusSci (University of Cape Town)
cnankin@mweb.co.za

Poznaj nowatorskie narzędzia pracy z pacjentem. Diagnostyka, ocena i terapia funkcjonalna, która odmieni Twoją praktykę kliniczną

Kalendarz szkoleń

Zapraszamy na szkolenia z fizjoterapii organizowane
przez FIZJO-SPORT.PL