bark-szyjaKC

Zaburzenia motoryczne odcina szyjnego i barku
Efektywność mięśniowa dla odcinka szyjnego i obręczy barkowej

Szkolenie jest skoncentrowane na kompleksowej ocenie górnego kwadrantu. Dokładnej analizie poddana jest ocena posturalna odcinka szyjnego i obręczy barkowej. Dalsza część tego modułu dotyczy biomechanicznej i funkcjonalnej interpretacji wzorców ruchowych odcinka szyjnego i barku oraz rytmu ramienno-łopatkowego. Omówionych zostanie szereg testów kontroli motorycznej dla wszystkich kierunków ruchu. Dodatkowo przedstawiony zostanie anatomiczny podział mięśniowy na podgrupy stabilizator lokalny, globalny, mobilizator pod kątem odcinka szyjnego i barku. Dalsza część szkolenia koncentrować się będzie na ocenie wydoln,ości i rekrutacji stabilizatorów globalnych oraz ocenie elastyczności i omówieniu technik wyhamowania mobilizatorów.

Zarejestruj się

Human anatomy spine healing highlighted in blue.Odpowiednia integracja odcinka szyjnego i barku jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania górnego kwadrantu. Badania naukowe pokazują, że około 70% populacji doświadcza epizodów bólowych odcinka szyjnego oraz około 60-65% stawu ramiennego. Dolegliwości te ograniczają zdolność do pracy i do udziału w życiu społecznym czy sporcie. Osoby z obu tych grup mają również dużą ilość nawrotów dolegliwości w okresie do 3 lat po ustąpieniu pierwszego epizodu.

Skuteczna ocena i odpowiedni trening kontroli motorycznej są istotnymi elementami dla zmniejszenia ilości nawrotów dolegliwości bólowych. Zaburzenia motoryczne na poziomie szyi i obręczy barkowej mogą powodować rozwijanie niekontrolowanych kompensacji z powodu restrykcji, bólu i innych czynników zaburzających optymalny ruch.

 1. Wpływ zaburzeń motorycznych na funkcję i dolegliwości odcinka szyjnego i barku.
 2. Rola identyfikacji i klasyfikacji niekontrolowanego ruchu (klasyfikacja podgrup pacjentów).
 3. Ocena statyki oraz trening odtwarzania pozycji neutralnej odcinka szyjnego i obręczy barkowej (indywidualizacja).
 4. Testy różnicujące niestabilność od cieśni podbarkowej.
 5. Przedstawienie testów motorycznych dla obręczy barkowej (staw ramienny vs łopatka).
 6. Przedstawienie testów motorycznych dla odcinka szyjnego (zgięcie, wyprost, rotacja/zgięcie boczne, translacja).
 7. Zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności.
 8. Integracja do funkcji- praktyczne zastosowanie.
 9. Plastrowanie w celu wsparcia NR i odtwarzania kontroli motorycznej.

Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

 • Dokonać oceny posturalnej odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Ocenić wzorzec ruchowy dla odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Postawić diagnozę dotyczącą niekontrolowanego ruchu (miejsca i kierunku).
 • Dobrać odpowiednie strategie do skorygowania występujących zaburzeń ruchowych.
 • Wyznaczyć priorytety treningu motorycznego krótko- i długoterminiowe.
 • 25-28.11.2021 (L1+L2) | Rzeszów
 • 4 dni / 32 godziny
 • FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii | ul. Podpromie 8/2a, 35-051 Rzeszów
Zarejestruj się

1750 zł - oferta promocyjna dla 10 pierwszych zgłoszeń 
400zł - zaliczka + 1350zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

1800 zł - oferta regularna 
400zł - zaliczka + 1400zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

Harmonogram płatności

ZALICZKA: 400zł - do 5 dni roboczych od rejestracji potwierdza udział w szkoleniu
DOPŁATA 1 - 1350zł (oferta promocyjna) / 1400zł (oferta regularna) do 4 tygodni przed pierwszym dniem szkolenia

dr Michał Hadała

Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute

Główne zainteresowania Michała dotyczą tematów związanych z anatomią, biomechaniką i kinetyką aparatu ruchu. Przez wiele lat pracował w Walencji (Hiszpania), gdzie związany był ze sportem zawodowym i amatorskim. Od przeszło 15 lat szkoli fizjoterapeutów z metod terapeutycznych (Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute, Prewencja Urazów) w różnych ośrodkach w Polsce i Hiszpanii podnosząc ich kwalifikacji zawodowe. Pomimo 20 letniego doświadczenie cały czas współpracuje i uczy się od wielu uznanych fizjoterapeutów: prof. Shirley Sahrmann, Jenny McConnell, Mark Comerford. Na co dzień pracuje z pacjentami w Centrum Fizjo-Sport w Rzeszowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych. 

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

Kurs otwiera przed uczestnikami nowe możliwości terapii, obala mity krążące w świecie fizjoterapii i rehabilitacji dotyczące terapii odcinka lędźwiowego i wskazuje drogę do wyleczenia pacjenta poprzez świetną diagnostykę i samodzielną, czynną pracę, co w dzisiejszych czasach jest stosunkowo rzadkie. Dostarcza wiedzy dzięki której terapeuta jest w stanie ocenić pacjenta w funkcji i na podstawie wyników dojść do przyczyny dysfunkcji i efektywnie ją leczyć.
MIROSŁAWA WOLICKA, FIZJOTERAPEUTKA | POLSKA
Zarówno koncepcja Kinetic Control jak i Performance Stability są doskonałymi narzędziami diagnostyczno-terapeutycznymi dysfunkcji narządu ruchu. Polecam ją w szczególności specjalistom zajmującym się fizjoterapią w ortopedii i traumatologii sportowej. Metody te pozwalają na kompleksową ocenę kontroli motorycznej oraz balansu mięśniowego w wysokich i niskich progach. Wprowadzenie indywidualnego programu usprawniania opartego na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych pozwala na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności ruchowej.
PAWEŁ MOLSKI, FIZJOTERAPEUTA | BYDGOSZCZ, POLSKA
Bardzo ciekawy kurs rozwijające przede wszystkim diagnozowanie pacjentów, ocenę dysfunkcji, dający wiele możliwości terapeutycznych. Bardzo duża wiedza, oraz ciekawy sposób przekazywania informacji przez wykładowcę. Mogę o kursie wypowiedzieć się w samych superlatywach. Polecam młodszym jak i starszym fizjoterapeutom.
PIOTR PAPROCKI, FIZJOTERAPEUTA | POLSKA
Kurs dostarczył bardzo dużo informacji na temat jak postępować z pacjentem, jak go diagnozować i co zastosować do danego problemu. Najbardziej w tym pomogli pacjenci, którzy uczestniczyli w kursie w ramach terapii i dzięki temu najlepiej można było zrozumieć kiedy dane testy zastosować.
MONIKA KITA-CICH, FIZJOTERAPEUTKA | DĘBICA, POLSKA
Kolejna część, która w połączeniu z innymi modułami łączyć się w całość i pozwala bardzo dokładnie przeanalizować całą kończynę dolną wraz z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym. Przedstawione zagadnienia pogłębiają wiedzę i wzbogacają warsztat pracy. Kurs razem z całą koncepcją godny polecenia.
ELŻBIETA GROCHOWICZ, FIZJOTERAPEUTKA | ŁAŃCUT, POLSKA
Kurs bardzo przydatny. Zostało przedstawionych wiele ciekawych informacji dotyczących kończyny dolnej. Zdobytą wiedzą na pewno wykorzystam w swojej pracy z pacjentami.
ALICJA KĘDZIORA, FIZJOTERAPEUTKA | GŁOGÓW, POLSKA
  kinetic-control-szyja-barkmini

Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej

Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

 • Poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu
 • Zdobądź jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u ich pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych
 • Spojrzyj na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobacz jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.

Zarejestruj się

Artykuły z fizjoterapii, które warto przeczytać