LOGO Majówka z Fizjoterapią8 65um-pw„VIII Majówka z Fizjoterapią” – Cykliczne Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Fizjoterapia w XXI wieku” odbędzie się w dniach 07-08 maja 2015 roku.

W czasie trwania wydarzenia miały miejsce bardzo ciekawe sesje:

07.05.2015 (I dzień Konferencji)

Sesja I
Współczesne metody fizjoterapeutyczne w różnych dysfunkcjach narządu ruchu
Osoba niepełnosprawna w XXI wieku – postrzeganie przez społeczeństwo, rehabilitacja, aktywizacja

Sesja II
Doniesienia naukowe doktorantów i młodych pracowników nauki

Sesja III
Aktywność ruchowa w promocji i profilaktyce zdrowia
Współczesna fizjoterapia geriatryczna

08.05.2015 (II dzień Konferencji)

Warsztaty tematyczne

Kinetic Control – diagnostyka, ocena i terapia kręgosłupa lędźwiowego