tmsII-15dni-kinetic-control

Szkolenie jest poświęcone diagnostyce, ocenie i różnicowaniu dysfunkcji pomiędzy odcinkiem lędźwiowym a stawem krzyżowo-biodrowym. Główny nacisk jest położony na rozwiniętą diagnostykę stawu krzyżowo-biodrowego (SI) z perspektywy terapii manualnej jak i ruchu samego stawu SI oraz całego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Szkolenie obejmuje również diagnostykę, ocenę i terapię odcinka piersiowego oraz klatki piersiowej. Skierowane tylko dla terapeutów po szkoleniu TMS I.

Kalendarz szkoleń