Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor McConnell Institute, Kinetic Control i The Performance Matrix
PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Wykształcenie
 1. Doktorat Hiszpański i Europejski z dziedziny medycyny, rehabilitacji i fizjologii w zakresie nauk stosowanych w sporcie, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania, 27 lipiec 2010
 2. Studia Doktoranckie na Wydziale Medycznym, Departament Fizjologii i Traumatologii,
  Uniwersytet w Walencji, Hiszpania, 2006-2008
 3. Akredytowany Instruktor Performance Stability
 4. Akredytowany Instruktor Kinetic Control
 5. Studia podyplomowe z Biomechaniki “Biomecanica Articular, Tecnicas de Medida y Principales Aplicaciones”, Walencja, Hiszpania, 2008
 6. Studia doskonalące z rehabilitacji i dysfunkcji ruchowej,
  St. Mary’s University College London, Wielka Brytania, 2009
 7. Akredytowany Terapeuta Manualny CMP Mulligan
  Kraków, Polska, 2007
 8. Studia Magisterskie na Wydziale Medycznym, Instytut Fizjoterapii,
  Uniwersytet Rzeszowski, 2003-2005
 9. Licencjat Fizjoterapii na Wydziale Medycznym, Instytut Fizjoterapii,
  Uniwersytet Rzeszowski, 2000-2003
Szkolenia
 1. Akupunktura i punkcja sucha – 2011 Valencia, Spain
 2. Kurs McConnel: Kolano, organizowany przez kolegium fizjoterapeutów – Alicante, Spain
 3. Curso practico de Cirurgia Ortopedica basada en la Evidencia, organizado por INVESCOT – 2011 Valencia, Spain
 4. Movement therapist conference – 2010 London, England
 5. Cervical Spine and Shoulder Girdle – 2010 Madrid, Spain
 6. Movement Solution – 2009 London, England (45 ECTS)
 7. Fundamentos de la biomecanica: “Biomecanica Articular, Tecnicas de Medida y Principales Aplicaciones” – 2008 Valencia, Spain
 8. Understanding Movement & Function Concepts 2007-2009, Valencia and Sevilla, Spain
 9. Kinetic control movement dysfunction course diagnosis of mechanical back pain subgroups and stability retraining of the lumbar spine 2007-2009 Valencia and Sevilla, Spain
 10. Kinetic control movement Dysfunction and Functional Stability Retraining of the Sacro-Iliac Joint and Pelvis – 2008 Valencia, Spain
 11. Kinetic control movement Diagnosis of Mechanical Dysfunction and Stability Retraining of the Neck and Shoulder Girdle – 2008 Valencia, Spain
 12. Control movement dysfunction course diagnosis of mechanical dysfuntion and stability – retraining of the hip and lower leg – 2008 Manchester, England
 13. Performance matrix, performance stability course – 2008 London, England
 14. Core Stability Training for Peak Performance Return To Work Return To Sport2008 Amersfoort, Holland
 15. Myofascial Trigger Point Treatment for Movement Dysfunction & Complex Pain – 2008 Amersfoort, Holland
 16. Akredytowany terapeuta manualny CMP Mulligan – 2007 Kraków, Polska
Staże i pobyty w ośrodkach naukowych
 1. Uniwersytet Valencia, Walencja, Hiszpania, 2006-2010
 2. Uniwersytet Cardenal Herrera, Walencja, Hiszpania 2003-2004
 3. Klinika Medycyny i Traumatologii Sportowej “Carolina Medical Center” – Staż z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w sporcie – Warszawa, Polska, 2005
 4. Instytut Medycyny Sportu i Traumatologii, Walencja, Hiszpania, 2004
 5. Centrum Rehabilitacji i Fizykoterapii w Sanatorium „Górnik”, Iwonicz Zdrój, Polska, 2002
 6. Centrum Hydroterapii i Rehabilitacji w Sanatorium „Węgiel Brunatny”, Kołobrzeg, Polska, 2002
 7. Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział rehabilitacji i traumatologii dorosłych, Rzeszów, Polska, 2001-2002
Doświadczenie zawodowe

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutaod 2007 praca z pacjentami ortopedycznymi w klinice w Walencji, Hiszpania

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutaKonsultant z zakresu PERFORMANCE STABILITY w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutainstruktor Performance Stability i Kinetic Control

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutakoordynator reprezentacji Polski podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata – 2008

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeuta2006-2008 fizjoterapeuta i koordynator przygotowania zespołu RPA America’s Cup 2007

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutafizjoterapeuta na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej na plaży, Walencja, Hiszpania, 2006

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutapraca naukowa na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Polska, 2005

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutafizjoterapeuta zespołu RPA podczas 32 America’s Cup 2007 Walencja, Hiszpania,

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeuta32 Mistrzostwa Świata America’s Cup 2007, fizjoterapeuta, Walencja, Hiszpania, 2004

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutaInstytut Medycyny Sportu i Traumatologii, fizjoterapeuta, Walencja, Hiszpania, 2004

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutaOśrodek Leczniczy „Węgiel Brunatny”, fizjoterapeuta, Kołobrzeg, Polska, 2001–2002

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutaGórnicze Sanatorium Związkowe„Górnik”, fizjoterapeuta, Iwonicz Zdrój, Polska, 2001–2001

doświadczenie zawodowe rehabilitant fizjoterapeutaSzpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Oddział rehabilitacji i traumatologii, Polska, 2001 – 2002

Publikacje naukowe
 1. Barrios C, Hadala M, Almansa I, Bosch-Morell F, Palanca JM, Romero FJ. Metabolic muscle damage and oxidative stress markers in an America’s Cup yachting crew. European Journal of Applied Physiology 2010 Dec 10. [ahead of print]
 2. Hadala M, Barrios C. Reply to a critical commentary of the paper entitled „Sport injuries in an America’s Cup yachting crew: A 4-year epidemiological study covering the 2007 challenge”. Journal of Sports Scence 2010 Aug 28(10):1141-4.
 3. Hadala M, Cebolla A, Baños R, Barrios C. Mood Profile of an America’s Cup team: Relationship with Muscle Damage and Injuries. Medicine and Science in Sports and Exercise 2010 Jul 42(7):1403-8
 4. Hadala M, Barrios C. Sports Injuries in an America’s Cup Yachting Crew. A 4-year epidemiologic study covering the 2007 Challenge. Journal of Sports Scence 2009 May 27(7):711–717.
 5. Hadala M, Barrios C. New perspective in sports injury prevention in an America’s Cup Sailing Prevention of sport injuries in an America’s Cup. Manual Therapy 14(2009) S40–S52.
 6. Hadala M, Barrios C. Different strategies for sport injury prevention in an America’s cup yachting crew.Medicine and Science in Sports and Exercise 2009 41(8),1587–1596.
 7. Hadala M, Barrios C. Sports injuries in the grinders of an America’s Cup sailing crew between 2004-2007.Archivos de Medicina del Deporte. 2009;Volumen XXVI-N(132) pp.273-279.
 8. Barrios C, Hadala M, Almansa MI, Bosch F, Romero FJ. Metabolic muscle damage and oxidative stress markers in an America’s Cup Yachting Crew. Proceedings of the XXX FIMS World Congres; Barcelona, 20th-22nd of November, Archivos de Medicina del Deporte. 2008; 128 (6) pp. 455.
 9. Bieganowski K, Hadala M, Wierzbowska C, Tejedor N. Characteristic of injuries in 32 America’s Cup yacht racing. Polish Journal of Sports Medicine 2008; 24(4):247-257
 10. Hadala M, Barrios C. Anthropometric characteristics, body composition profile and physical fitness of an america’s cup yacht crew. Proceedings of the XXX FIMS World Congres; Barcelona, 20th-22nd of November 2008, Archivos de Medicina del Deporte 2008;128(6) pp.494.
 11. Hadala M, Barrios C. Prevention of sports injuries during competition in an America’s Cup yachting-race crew. Effectiveness of a specific program of physiotherapy. Journal of Rehabilitation Medicine. 2008; Suppl 47:111.
 12. Hadala M, Comerford M, Mottram S. Performance Stability – a new perspective on risk assessment and retraining for movement and sport. Proceedings of the XXX FIMS World Congres; Barcelona, 20th-22nd of November 2008, Archivos de Medicina del Deporte. 2008;128(6) pp.495.
 13. Hadala M. Epidemiology of sport injuries in America’s Cup 2007. Congress SETRADE. 2007. pp.79-80.
 14. Hadala M et al,. Injuries in football players and the medical staff work method in selected football teams in Poland and Spain. Polish Journal of Sports Medicine 2006; 5(6):22;272-276.
 15. Defects in human posture and curvatures of the spine among population of children aged 12 in Elementary Schools in Rzeszow. Michal Hadala, K Bieganowski, D Solek, K Rzucilo, S Snela, L Jachym, Fizjoterapia Polska2006; 3(4):6;23-23
 16. In harmony with nature. Influence of biological clock on the life quality. K Bieganowski, M Hadala, S Snela,Fizjoterapia2005; 13(2):5-11
Wyróżnienia
 1. Stypendium Ministra Hiszpanii Nauki i Sportu na wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Madryt, Hiszpania 2008-2009
 2. Nagroda FEMEDE (Federacion Espanola de Medicina del Deporte) za pracę Prevention of sports injuries during competition in an america’s cup yachting-race crew. Effectiveness of a specific program of physiotherapy. Sevilla, Hiszpania 2007
 3. Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Traumatologii i Sportu za pracę Prevention of sports injuries during competition in an america’s cup yachting-race crew. Effectiveness of a specific program of physiotherapy, Warszawa, Polska 2007
 4. Wyróżnienie za wygłoszenie pracy podczas kongresu Fizjoterapia w Sporcie: „Urazowość i przygotowanie fizyczne zespołu żeglarskiego RPA przygotowującego się do finałów America’s Cup 2007”. Valencia, Hiszpania 2006
 5. Wyróżnienie pracy magisterskiej. Rzeszów, Polska 2005
 6. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięte wyniki w latach 2003-2004. Warszawa, Polska 2004
 7. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięte wyniki w latach 2002-2003. Warszawa, Polska 2003
 8. Nagroda za przeprowadzone badana naukowe w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Temat pracy: Skrzywienia boczne kręgosłupa w szkołach podstawowych”, Wrocław 18 – 19 października 2002 podczas IX Kongresu Rehabilitacji.