Doktor Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Jest stypendystką Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii Catherine Worthingham, laureatką nagrody stowarzyszenia badań Marion William, nagrody Lucy Blair Service i nagrody Kendall Practice. Otrzymała również nagrodę John Maley i Mary McMillan. Dr  Sahrmann otrzymała nagrodę na Uniwersytecie w Waszyngtonie za wybitne umiejętności, nagrodę Szkoły Medycznej za wybitne umiejętności kliniczne i tytuł honorowego doktora na Uniwersytecie w Indianapolis. Otrzymała również nagrodę Bowling-Erhard Orthopedic Clinical Practice od Ortopedycznej Sekcji APTA. Pracowała  w zarządzie dyrekcji APTA jako prezes oddziału Missouri. Dr Sahrmann była głównym mówcą na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach.

Zainteresowania naukowe dr Sahrmann dotyczą rozwoju i oceny systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Jej książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego kręgosłupa i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann utrzymywała aktywną praktykę zawodową specjalizując się w terapii pacjentów z zespołami bólowymi układu mięśniowo-szkieletowego aż do momentu przejścia na emeryturę w lipcu 2012 roku. Obecnie nadal konsultuje pacjentów oraz prowadzi zajęcia naukowo-dydaktyczne w różnych częściach świata. Jest jedną  z największych osobistości związanych z fizjoterapią bólowych zespołów dysfunkcji ruchu znanych na całym świecie, która wkrótce poprowadzi szkolenia i wykłady w Polsce.

 

Informacje:
Shirley A. Sahrmann , PT , PhD, FAPTA
Profesor Fizjoterapii
Profesor Biologii Komórki i Fizjologii
Profesor Neurologii (Neurofizjologii)

Edukacja:
Studia licencjackie , Uniwersytet Waszyngtoński w St Louis , 1958
Stopień magistra , Neurobiologia , Uniwersytet Waszyngtoński w St Louis , 1971
Stopień doktora, Neurobiologia , Uniwersytet Waszyngtoński w St Louis, 1973

Zainteresowania kliniczne:
Zespoły bólu mięśniowo-szkieletowego ; nerwowo-mięśniowe zaburzenia systemu

Zainteresowania badawcze:
Klasyfikacja zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego ; kontrola motoryczna

Prowadzone kursy:
Diagnostyka i leczenie zaburzeń systemu: dolny i górny kwadrat .
Anatomia mięśni pleców ; Anatomia mięśnie brzucha , Wprowadzenie do zaburzeń systemu, Zaburzenia systemu części lędźwiowej , Zaburzenia systemu stawu biodrowego

Inne profesjonalne:
Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii